Log ind

Referat af foredraget: Nye Perspektiver for Nordisk samarbejde om Forsvar

#

Den 7. september afholdt Det Krigsvidenskabelige Selskab et arrangement med fokus på nye perspektiver for nordisk samarbejde om forsvar. Baggrunden for arrangementet var Finlands optagelse i NATO og forventningen om, at Sverige snart ville følge efter. Under arrangementet holdt den finske forsvarsattaché til Danmark, oberst Janne Kempas, et oplæg om finsk forsvar og de tanker, der cirkulerede om medlemskab af NATO på dag 156 af Finlands medlemskab. Efterfølgende gav kommandør Carl David Philipson et oplæg om Sveriges forsvarssituation og udsigterne til svensk medlemskab i NATO. Arrangementet blev afsluttet med en spørgesession, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål til de to forsvarsattachéer.  

Begge oplæg omhandlede de geostrategiske forhold og truslerne mod forsvarssamarbejdet i de nordiske lande og indeholdt også en vis interesse for de danske farvande. Et centralt tema i både oplæggene og spørgesessionen var de forskellige modeller for værnepligt, som de to lande anvender.  

En anden væsentlig diskussion drejede sig om de to nordiske landes tilpasning til NATO, især med hensyn til NATO's kommandostruktur og forsvarsplanlægning. Oplæggene gav et dybtgående indblik i begge landes strategiske og militære overvejelser vedrørende medlemskab i NATO, og det vil være spændende at følge udviklingen i begge landes forhold til NATO i fremtiden. 

Det Krigsvidenskabelige Selskab takker for medlemmernes deltagelse og engagement ved dette foredrag.