Log ind

Referat af foredrag: NATO Multi-Domain Operations

#

Onsdag d. 12. juni kunne Det Krigsvidenskabelige Selskab byde sine medlemmer velkommen til arrangementet ”NATO Multi-Domain Operations”.

Major Kenneth Nymand Petersen, der til daglig er leder for Forsknings- og Udviklingselementet ved Center for Landmilitære Operationer, gav de fremmødte en dybdegående indsigt i Vestens doktrinudvikling siden 2. verdenskrig med særligt fokus MDO, som er det seneste skud på stammen af operative koncepter.

En af Nymand Petersens hovedpointer var, at MDO ikke skal forstås som et isoleret koncept, der er opstået ud af det blå. MDO bygger ovenpå eksisterende operative koncepter inden for vestlige doktriner. Derfor er MDO heller ikke et nybrud i måden, hvorpå militære operationer forstås teoretisk og i praksis, men skal i stedet anses som en udvidelse af allerede kendte koncepter tilpasset en nutidig kontekst. Nye domæner som cyber og space, vil blive mere og mere betydningsfulde på fremtidens kampplads og derfor vil behovet for større fokus på udvikling af MDO i Vesten kun blive større.

Det Krigsvidenskabelige Selskab vil gerne takke Kenneth Nymand Petersen for et spændende oplæg, ligesom der skal lyde en stor tak til de fremmødte medlemmer for en god og informativ diskussion efter oplægget.

Selskabet går nu på sommerferie med en masse spændende foredrag i 2024 i bagagen og vender stærkt tilbage med en række nye arrangementer i efteråret. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at der vil blive afholdt arrangementer på en række tjenestesteder i Jylland.

Mere info om disse og resten af selskabets arrangementer i efteråret vil blive lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid.