Log ind

Putin's People - How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West

#

Forfatter: Catherine Belton.

Titel: Putin's People - How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West.

Forlag: Farrar Straus and Giroux.

Antal sider: 352.

Vejl. pris: 325 kr.

Udgivelsesår: 2020

Anmelder: Mikkel Bøgeskov Eriksen.

Antal faner: 5.

Bogen, Putin’s people – How the KGB Took Back Russia And Then Took On The West, er skrevet af Cathrine Belton, som fra 2007-2013 arbejdede som Moskva-korrespondent for the Financial Times. Bogen bygger på et omfattende kildemateriale, som blandt andet indeholder interviews med en lange række personer, der spillede en rolle i, hvad Belton beskriver som KGBs gradvise overtagelse af Rusland. Derfor er bogens fokus placeret på Putin og de personer, som var en del af samme KGB-netværk og deres vej til magten.

Bogen er opdelt i tre dele, der tilsammen udgør 15 kapitler. Den første del beskriver Putins tidlige karriere fra udstationeringen i Dresden under Den kolde krig, til arbejdet som rådgiver for borgmesteren i Sankt Petersborg og tiden op til hans indsættelse som præsident. Anden del omhandler Putins første tid som præsident, herunder krigen i Tjetjenien og opgøret med oligarkerne. Tredje del af bogen fokuserer på, hvordan Putin og Rusland tog kampen op mod Vesten. Heri beskrives blandt andet konflikten i Ukraine og de russiske indflydelsesoperationer i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Belton forklarer, at bogens udgangspunkt ændrede sig under hendes research. Den oprindelige ide med bogen var at undersøge, hvordan KGB gradvist overtog kontrollen med den russiske økonomi, hvilket havde det formål at berige sig selv. Men gennem sin research finder Belton frem til, at overtagelsen af økonomien også havde et andet formål - nemlig at bruge enorme summer af penge til at underminere og korrumpere institutioner og demokratier i Vesten.

Belton benytter begrebet ”Hybrid KGB Capitalism” til at beskrive den ide, som opstod blandt en række KGB-folk i midten af 1980’erne – heriblandt Putin. Den grundlæggende ide er at benytte kapitalisme som metode til at komme på niveau med Vesten. For Putin og KGB-netværket handlede den strategiske overtagelse af Ruslands økonomi ikke kun om berigelse, og endnu mindre om at forbedre vilkårene for russerne, men derimod om at projektere magt samt genetablere Ruslands rolle som stormagt.

Ifølge Belton tog vestlige markeder, uden større omtanke, gladeligt imod de russiske investeringer og undervurderede aktørerne – heriblandt organiserede krimelle grupper og tidligere KGB-folk – der stod bag mange af investeringerne. KGB havde i en længe periode haft alliancer med organiserede kriminelle grupper, og blandt andet blev der gennem dette netværk overført og placeret milliarder af dollars i udenlandske firmaer med forbindelse til KGB i tiden op til Sovjetunions afslutning. De mange milliarder af dollars skulle sikre, at KGBs netværk i Vesten blev opretholdt efter Sovjetunionens opløsning. Disse netværk og den gruppe af KGB-folk, der stod bag, holdt sig i skyggerne under Yeltsins regeringstid, men med indsættelsen af Putin som præsident trådte dette netværk ud fra skyggerne, og genaktiverede de gamle netværk og active measures-operationer rettet mod vesten.

En stor del af de økonomiske midler, som KGB-netværket fik kontrol over, blev dermed brugt og bliver i dag brugt på delvist samme måde som under Den kolde krig. På side 15 skriver Belton, at: ”The KGB Playbook has now been fully reactivated” og henviser til, hvordan Rusland i dag forsøger at underminere vestlige demokratier, ligesom Sovjetunionen understøttede eksempelvis Rote Armee Fraktion for at underminere vestlige demokratier. I forlængelse heraf påpeger Belton, at russiske NGO’er i dag medvirker til at give økonomisk støtte til grupper på den yderste venstre- og højrefløj. Herunder Front National i Frankrig, Jobbik i Ungarn og Syriza i Grækenland.

Belton beskriver en væsentlig forskel mellem Sovjetunionens og Putins Ruslands brug af active measures: omfanget af økonomiske midler som hensat til formålet, at Rusland i højre grad forstår at udnytte det frie marked, og at Rusland har fået et stærkere greb i de vestlige institutioner. I den forbindelse skriver Belton på side 395:”If the Soviet Union had run influence operations deep into the Middle East and Africa, now Putin’s KGB capitalism had penetrated deep into Europe. This Black Cash is like a dirty atomic bomb”.

Putin’s people er en fremragende bog, der bør læses af enhver med interesse for Rusland.

Bogen fortjener 5 faner.