Log ind

Omtale af John Antal trilogien: "Combat Team: The Captains War", "Infantry Combat: The Rifle Platoon" og "Armor Attacks: The Tank Platoon"

#

Forfatter: John Antal.

Titel: Omtale af John Antal trilogien: "Combat Team: The Captains War", "Infantry Combat: The Rifle Platoon" og "Armor Attacks: The Tank Platoon".

Forlag: Presido Press.

Antal sider: 900.

Vejl. pris: Combat Team; 114 kr., Infantry Combat; 277 kr., Armor Attacks; 202 kr., Samlet pris; 593 kr.

Anmeldt af: Johan-Emil Moltke Vecht.

Rating: 5.

 

Hastigt førervirke som en historiefortælling?

Denne samleanmeldelse vil omhandle en bogserie fra 90’erne, der anvender cases til undervisning i grundlæggende taktik.

Fortællingen er om en ung delingsfører, der bliver indsat i en symmetrisk konflikt mod en ligeværdig modstander. I løbet af de i alt 900 sider, fordelt på tre bøger, bliver læseren sat i både taktiske og ledelsesmæssige dilemmaer. Bøgerne henvender sig primært til den, der har interesse i delings- og kompagniniveauet. Har man megen taktisk viden, bliver man nok ikke sat i de helt store dilemmaer. Til gengæld kan den bruges som udgangspunkt til en diskussion i forbindelse med befalingsmandsuddannelse. Man skal dog være bevidst om, at bogen anvender amerikansk doktrin, men ser man ud over det, er der meget at hente. Bogserien henvender sig i øvrigt også til civile med militær interesse eller behov for at forstå grundlæggende taktik.

 

Bøgerne er bygget op som interaktive historier, der foregår på den måde, at hovedpersonerne bliver udsat for en række dilemmaer, hvor man som læser skal vælge en af flere muligheder. Enten ved hjælp af sin taktiske og ledelsesmæssige viden eller ved brug af terninger.

Terningerne illustrerer på bedste Clausewitzianske måde krigens tåge, og øjnene på terningeslaget er med til at afgøre ens handlemuligheder. Udover at historierne træner læseren i sine taktiske og ledelsesmæssige kompetencer, er det klare budskab lige i Moltkes ånd. At der aldrig er noget entydigt rigtigt eller forkert valg. Opgaven kan sagtens løses ved både at gå venstre eller højre om bakken. Men de situationsdannende faktorer vil udvikle sig forskelligt, alt efter om historien tager en i positiv eller negativ retning. Hvis resultatet er, at man har sat kampkræften over styr i unødvendig grad, vil bogen tilkendegive, at man løste opgaven, men give en tilbagemelding indeholdende doktrin og eksempel. Dette vil forklare, hvad der gjorde løsningen mindre hensigtsmæssig.

 

Læseren vil aldrig blive “slået tilbage til start” uden at blive klædt bedre på til at løse opgaven igen. Dermed rummer bøgerne samtidig muligheden for at se flere eksempler på løsninger på den samme opgave.

Nedenfor er et uddrag fra bogen ”Combat Team – A Captains War” der viser et eksempel på en opgave:

 

 

” It sounds as if the enemy is trying to block Coral with forces inside Masan,” Stonevitch continued.” We could run into trouble if we bypass an enemy strongpoint there – especially if they can hit us with AT-4 missiles.”

Casey thought about this new information. He had hoped that he could bypass Masan without a fight. It seems that the enemy had a mind of his own and were not playing by his plan.” Roger, do we know what size enemy force is in Masan?” Casey asked over the radio.” I have a partial report of one antitank missile platoon –probably AT-4 antitank missiles and some mortars” Stonevitch answered. If there are mortars, there could be at least a company.” Roger Steel five” Casey answered.

The AT-4 antitank missile has a range of four thousand meters. The mortars were probably 82 mm. Since the enemy didn’t have a very robust night vision equipment capability, the mortars might be there to provide illumination for the enemy antitank platoon to fire in the dark. Casey considered his options: bypass Masan and leave an enemy force in his rear or Clear Masan. Decide!

 If Casey decides to bypass the enemy in Masan, go to section 10.

If Casey decides to clear the enemy from Masan, go to section 23.

Trilogien omfatter titlerne: ”Armor Attacks”, ”Infantry Combat” og ”Combat Team”.

I ”Armor Attacks” er du delingsfører for en kampvognsdeling, og da den er skrevet før Operation Desert Storm og udgivet i 1991, er den militære teknologi i bogen lidt outdated. Men behovet for hurtigt og effektivt førervirke har ikke ændret sig. ”Armor Attacks” indeholder to missioner: angreb og kontra-rekognoscering. De to scenarier er meget virkelighedstro og bliver begge understøttet med befalinger, skitser, diagrammer og hærkort. ”Armor Attacks” blev brugt som en træningsvejledning ved West Point op igennem 90’erne netop for at give en grundlæggende forståelse i hastigt førervirke og som en introduktion til taktik. West Point instruktørguiden er inkluderet i den opdaterede version fra 2020 og denne indeholder mange gode cases og drøftelsespunkter i forhold til scenarierne.

 

Hvis kampvogne ikke står øverst på ønskelisten, så kan man i bogen ”Infantry Combat” agere Sekondløjtnant Bruce Davis - en delingsfører for en let infanterideling. Din bataljon er blevet indsat med kort varsel i en symmetrisk konflikt. Din deling skal forsvare bataljonens flanke mod en mere end ligeværdig modstander. Hvis du ikke placerer dig taktisk korrekt, er spillet ude. Her skal du blandt andet overveje placering af kampstillinger, hindringer, observationsposter og modangreb.

 

Slutteligt kan man i ”Combat Team – A Captains War” befale over et kompagni med to kampvognsdelinger og to IKK-delinger. Trilogien er en sjov måde at træne sit beslutningskredsløb. Bøgerne er særdeles velegnet som en indførelse til subtaktik.

 

Heldigvis er det kun din taktiske eller ledelsesmæssige selvforståelse, der bliver nedkæmpet, hvis du træffer et forkert valg. Øvelserne i bøgerne kan anvendes til at træne dit hastige førervirke, det kan anvendes til at træne uddrag af doktrin, og de kan anvendes til at træne flere forskellige aspekter af OPTISIMU(1) metoden.

 

Af Johan-Emil Moltke Vecht

 

(1) Huskeord som beskriver overvejelsesprocessen. OP(Opgave)TI(Tid)SI(Situation)MU(Muligheder)