Log ind

Om uddannelse af hærens læger

#

I aprilhæftet for i år, som jeg først har haft lejlighed til at se nu, skriver Svend T rie r om uddannelsen af hærens læger. Forfatteren rører med sine bemærkninger sikkert ved noget meget vigtigt, men om hans forslag til nyordning er rigtige, er jeg ikke kompetent til at dømme om, men jeg vil blot komme med nogle bemærkninger fra psykiatrisk side. Forfatteren anfører, at der i underlægeskolens første klasse skal undervises i militærpsykologi, og dette er ganske rigtigt, men underlægerne behøver kun en kort orientering om militærpsykologien. Forfatteren berører derimod ikke m ilitærpsykiatrien, der er et fag, der er lige så vigtigt for den moderne militærlæge som f. eks. krigskirurgien. Ifølge de amerikanske statistiker fra den sidste krig havde 30 % af alle de personer, der passerede de lægelige institutioner, neuro-psykiatriske lidelser. Mange lette krigsneuroser kan de militære afdelingers læger selv klare og må selv klare, da man slet ikke har mulighed for under krigsforhold at skaffe specialistbehandling til alle med psykiske forstyrrelser, kun de svære tilfælde bør henvises til specialafdelinger hvortil der er knyttet militærpsykiatere, men det forudsætter rigtignok, at alle militærlægerne bliver fortrolige med principperne for sortering af soldater med psykiske lidelser og med behandlingen af de lette former, særlig de lette tilfælde af krigsneuroser. Også om m ilitærpsykiatri i fredstid må militærlægerne vide en del. Militærpsykiatrien må indtage en stor plads i den fremtidige uddannelse af militærlæger.

Jørgen Ravn.