Log ind

Nye udgivelser Q-3 2021

#

Nye bøger: juli-august-september 2021.

Det vestlige Nordjylland under besættelsen

Forfatter: Pernille Pedersen.

Forlag: Forlaget Vrejlev.

Hermed bind 4 om Nordjylland under besættelsen. Der er tale om et omfattende værk (over 700 sider) som detaljeret beskriver regionen under krigen. De øvrige bind i serien behandler tiden i det øvrige Jylland, ligeledes på henved 700 sider pr. bind.

Den kolde krigs dobbeltagenter

Forfatter: Christian Ingemann Nielsen.

Forlag: Ubirex.

Populærvidenskabelig fremstilling af 12 af de mest spektakulære dobbeltagenter under den Kolde Krig. Bogen er inddelt i et kapitel til hver af de 12 agenter, og omfatter både fakta om den enkeltes karriere og metoder, samt dennes personlighed.

Admiral Garde. Karrieren, katastrofen og konsekvensen

Forfattere: Søren Nørby og Rasmus Dahlberg.

Forlag: Syddansk Universitetsforlag.

I 1996 forulykkede et Gulfstream III F-330 på Færøerne. Ni af de ombordværende omkom ved ulykken, en af dem var forsvarschefen Hans Jørgen Garde. Denne bog fortæller om Gardes karriere, ledelsesstil og de forskellige chefposter han bestred i sin tid i Forsvaret.

Latinamerika nu

Forfattere: Marie Kolling og Clement Kjersgaard (red.).

Forlag: RÆSON.

Antologi der behandler den aktuelle situation i Syd-, Mellem og Latinamerika. I 12 kapitler behandler de økonomiske sociale omvæltninger som Brasilien, Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Peru, Cuba, Chile og Mexico har undergået i den seneste tid, navnlig under covid-pandemien.

Christian den IIIs krigsbog

Forfattere: Jørgen Seit Jespersen og Per Klaumann.

Forlag: Turbine.

Renæssancens krigsførelse var præget af krudtvåbenets indførelse og raffinering, som bla medførte en nødvendig udvikling af den militære tankegang hvad angår kamp på landjorden. Krudtvåbenet kunne betjenes af trænet soldater og den adelige rustning og titel gjorde ikke længere gavn for den der bar dette. Denne titel er et afskrift af Kong Christian den IIIs krigsbog, som beskriver administrationen, opstillingen, brugen og meget andet af denne nye militære revolutions soldater og ryttere.

Gestapos fangelejre i Danmark. Horserød 1943-44. Frøslev 1944-45

Forfatter: Henrik Skov Kristensen.

Forlag: Gyldendal.

Historiker og museumschef for Frøslevlejrens Museum Henrik Skov Kristensen, tilføjer denne titel til sit allerede etableret forfatterskab inden for Danmark under Anden Verdenskrig. Bogen omhandler de to lejre i henholdsvis Horserød og Frøslev, hvordan de fungerede, hvem der var internerede og hvorledes lejrene adskilte sig fra de andre af Nazitysklands tilsvarende lejretablissementer.

Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen

Forfatter: Kim Lykke Jensen.

Forlag: Turbine.

Denne titel omhandler tre centrale skikkelser i SOE – tre søskende der begyndte aktivt i modstandskampen i Østjylland, og siden hen deltog i opbygningen af modtandsgrupper og fordelingen af våben.

Lynx – I aktion for Danmark

Forfattere: Thomas Kristensen og Henning Kristensen.

Forlag: Lindhardt og Ringhof.

Gennem 40 år har helikopteren Lynx tjent det danske flyvevåben, og benyttes bredt til forskellige opgaver. Bogen fortæller om de 40 år i tjenesten, og læseren kommer rundt i de mange oplevelser som helikopteren har været en del af. 

Oprør og alliancer – Mellemøsten efter det arabiske forår

Forfatter: Lars Erslev Andersen.

Forlag: Lindhardt og Ringhof.

Bogen søger efter svar på hvorvidt det arabiske forår og ambitionen med at indføre demokratiske tilstande har været en succes eller fiasko, samt fungere som en art status-billede på regionen aktuelle situation.

De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse

Forfatter: Jørgen Junker Grimstrup.

Forlag: Frydenlund.

Grundbog omhandlende islams historie og som religion, og er skrevet til ungdomsuddannelser. Bogen kan dog også læses af den alment interesseret. Rigt illustreret og med en klar indholdsmæssig disposition.

Storm over Stillehavet. Anden Verdenskrig i Asien

Forfatter: Peter Harmsen.

Forlag: Lindhardt og Ringhof.

Omfattende værk på knap 900 sider om Anden Verdenskrig i Stillehavet og Fjernøsten. Forfatteren har tidligere skrevet bøger om japansk-kinesiske forhold på både engelsk og dansk, og skaber blandt andet i denne bog forbindelsen mellem den japansk-kinesiske relation, til en forståelse for hvorfor krigen i Stillehavet brød ud.

Den katastrofale triumf. Krigen 1870-1871. Preussens sejr, Frankrigs nederlag og Danmarks held

Forfatter: Niels Bo Poulsen.

Forlag: Gyldendal.

En af de helt store militære begivenheder i sidste halvdel af det 19. århundrede, var Preussens krige mod henholdsvise Danmark, Østrig og Frankrig. Denne bog fortæller om den fransk-preussiske krig (1870-1871) og hvilken betydning denne fik for udfærdigelsen det politiske Europa-kort.

Vi tabte. Hvordan jihadismen besejrede Vesten, og hvordan vi kommer videre som tabere

Forfatter: Jakob Sheikh.

Forlag: Gyldendal.

Journalisten Jakob Sheikh kortlægger i denne bog de sidste 20 års kamp mellem vesten og jihadismen. Hans antagelse er, at vesten tabte til jihadismen, og stiller skarpt på hvorledes begge parter kommer videre derfra.

Mod fremmede kyster. Den 7. polske landgangsdivision og Danmark

Forfattere: Peer Henrik Hansen og Anne Werenberg.

Forlag: Langelands Museum.

Denne bog fortæller om den 7. polske landgangsdivision, som var udset til at forestå invasionen af Danmark under Den Kolde Krig. Bogen er blevet til som en del af Langelands Museums aktuelle udstillinger.

Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten

Forfattere: Jon Rahbek-Clemmesen og Camilla T.N. Sørensen.

Forlag: DJØF Forlag.

Antologi om sikkerhedssituationen på den nordlige halvkugle. Fokus er på Forsvarets rolle i en eventuel konfrontation mellem USA, Rusland og Kina, herunder hvilken indvirkning det vil have på Rigsfællesskabet.

Rusland på tværs

Forfatter: Jens Jørgen Nielsen.

Forlag: Hovedland

Denne titel kritiserer det – for forfatteren – forsimplede og aktuelle billede af Rusland og vestens indbyrdes forhold. Der er tale om en grundbog, som udover at give en historisk oversigt over Ruslands historie, desuden bidrager til en nuanceret forståelse og opfattelse af landet.

Frederik i flåden. Kronprins, konge og søofficer

Forfattere: Søren Nørby, Rasmus Dahlberg og Jakob Seerup.

Forlag: Gads Forlag.

Ikke en kvartalsoversigt uden bøger fra Søren Nørbys hånd! Denne gang i selskab med Rasmus Dahlberg og Jakob Seerup, der sammen fortæller historien om Kong Frederik 9. og hans karriere i Søværnet fra han blev udnævnt til Sekondløjtnant i 1921.

Agent for Lenin og Stalin

Julie Birkedal Riisbro og Niels Erik Rosenfeldt.

Kristeligt Dagblads Forlag.

Dekorationsmaleren og kommunisten Georg Laursen er hovedpersonen i denne bog om en ganske stille og almindelig mand, der førte et usædvanligt dobbeltliv som agent for Lenin og Stalin.

I krig med vikingerne

Forfattere: Lars Christian Nørbach.

Forlag: Hovedland.

Aalborg historiske museums direktør har her skrevet en bog om vikingetidens våben, kampteknik og hvorfra vi har vores viden.