Log ind

Nu er jeg ikke den store taler – om at holde tale på arabisk

#

Mangen en tale til en typisk dansk familiefest med suppe, steg og is i et af landets utallige forsamlingshuse er i tidens løb blevet indledt med disse lidet inspirerende ord.

Om bord på støtteskibet Absalon i Adenbugten ud for Afrikas Horn i efteråret 2008, syntes ovenstående scenarium langt væk. Undervejs i min udmønstring havde jeg som sprogofficer med speciale i arabisk været igennem et bredt spektrum af opgaver på mange niveauer lige fra trivielle tolkeopgaver med skibsbrudne yemenitiske fiskere og formodede pirater hen over oversættelser og aflytninger af mere hemmelig karakter, til rådgivning af selveste admiralen i kulturelle anliggender. Alt i alt en rigtig god mission. Jeg manglede blot at få afprøvet én ting: ceremonielt sprogbrug.

Som sprogofficer i arabisk lærer man primært at tale den egyptiske dialekt, da den er videst forståelig i de arabisktalende lande. En af hovedårsagerne til den egyptiske dialekts udbredelse er, at Cairo har været for Mellemøsten, hvad Hollywood har været for store dele af den vestlige verden, nemlig centrum for filmproduktion. Og alle disse film er så blevet distribueret rundt i hele Mellemøsten hånd i hånd med den dialekt, de er indtalt på – altså den egyptiske.

Det arabiske fællessprog, Moderne Standard Arabisk (MSA), som kun er for de ’alfabetiserede’, får man i mundtlig sprogproduktion som sprogofficer kun mulighed for at bryde sit hoved (og tunge!) med i disciplinen ’ceremonielt sprogbrug’. Her lærer man en grundskabelon til at holde en åbningstale i forbindelse med et officielt møde, en konference, en festmiddag eller lignende. Det fantastiske ved talen er, at den kan tilpasses rigtig mange situationer, idet grundskabelonen på strategisk udvalgte steder har nogle indsætningsmuligheder. Således er det muligt at holde talen både som vært og som gæst, at tale til alt fra statsoverhoveder til gejstlige samt at indskyde bemærkninger om eksempelvis bekæmpelse af pirateri som et fælles mål.

At få lov til at holde denne tale vækker for en del sprogofficerer lige så stor glæde som Hamlets ’at være eller ikke at være’‐monolog gør det for klassiske skuespillere. Det skyldes, at det simpelthen lyder smukt, dannet og på alle måder emmer af klasse, når man fremfører talen på MSA.

Da jeg til et ledelsesmøde erfarede, at en yemenitisk delegation fra landets kystvagt skulle om bord på Absalon og evaluere en fælles øvelse samt drøfte strategiske mål for vores tilstedeværelse i missionsområdet, øjnede jeg straks chancen for at få lov til at åbne konferencen med ceremonielt sprogbrug. Skibsledelsen lod sig hurtigt overtale, selvom de godt nok var lidt skeptiske, da jeg først havde oversat talens indhold til dansk for dem: Højtærede publikum! Højtærede flotilleadmiral! Vi byder jer varmt velkommen og takker jer for jeres gavmilde tilstedeværelse. Vi er yderst taknemmelige for denne mulighed for at mødes og diskutere emner af fælles interesse. I disse svære tider, som vi i øjeblikket bevidner, er folkeslagenes gensidige tilnærmelse både som individer og som kulturer af yderste vigtighed. Vi håber gennem dette samarbejde at kunne tage vigtige skridt mod dette mål. Vi håber også for fremtiden at kunne styrke vort samarbejde inden for bekæmpelse af pirateri og at blive tilskikket flere lejligheder i gensidigt regi. Slutteligt ønsker vi endnu en gang at udtrykke vor dybtfølte taknemmelighed for jeres gavmilde tilstedeværelse. Modtag vor højeste agtelse og mest vidtstrakte påskønnelse. Tak.

Skibsledelsen var lidt ængstelig ved, at talen var mere generel end konkret. De kiggede mere på indhold end form. Når jeg selv læser oversættelsen, kan jeg godt forstå deres tankegang. Men talen skal heller ikke holdes på dansk til ære for et dansk publikum. Den skal holdes på arabisk til ære for et arabisk publikum. Og det blev den om bord på Absalon hin dag i oktober 2008. Som den er blevet holdt så mange gange før i den arabiske verden af danske sprogofficerer, og som den forhåbentlig vil blive det det mange år endnu – for den går altid rent ind.