Log ind

My green Notebook. Know Thyself Before Changing Jobs

#

Titel: My green Notebook. Know Thyself Before Changing Jobs

Forfatter: Joe Byerly & Cassie Crosby.

Antal sider: 126 sider.

Forlag: Fulton Books.

Udgivelsesår: 2021.

Vejl. pris: kr. 159.

Rating: 4.

Hvornår har du sidst reflekteret over dine fejl og successer?

 

”Vi lærer ikke af erfaring, vi lærer af at reflektere over erfaring”.

 

Ovenstående citat er en populær omskrivning af essensen i den amerikanske filosof John Deweys ”Experience and Education” fra 1938. Når jeg tænker på mit arbejdsliv, som i den grad er præget af en omskiftelig hverdag med masser af ledelsesmæssige og taktiske udfordringer, så spørger jeg mig selv:  Hvornår reflekterer og lærer jeg egentligt af mine fejl og successer? Og er jeg bevidst omkring mine styrker og svagheder? Bogen My green Notebook. Know Thyself Before Changing Jobs kunne derfor ikke komme ind gennem min brevsprække på et bedre tidspunkt, nemlig i tiden mellem to stillinger - fra lærer på Forsvarsakademiet tilbage til geledtjeneste ved regimentet. Tiden mellem to stillinger er der hvor man efter min mening, har mest behov for at reflektere over sit virke.

 

”1% forbedring om dagen, er en forøgelse på 365% om året.”[1]

 

Med mere end fyrre års tjenestetid, utallige udsendelser, uddannelser fra US Army School of Advanced Military Studies, Naval War college og som minimum 16 lederstillinger i militæret hver, har Joe Byerly, forfatteren bag internetbloggen ”From the green notebook” og Cassie Crosby udarbejdet denne selvhjælp til refleksion. Hver gang forfatterne havde skiftet funktion, blev de mindet om, at de skulle tage noget tid ud af deres kalender for at reflektere over deres erfaringer, fejl og ikke mindst succeser. De skrev denne refleksionsbog, fordi det retrospektivt var det de havde brug for, for at fange deres karrieres højde- og lavpunkter.

Bogen er bygget op, så læseren i løbet af dagen skal reflektere over et tema, f.eks. ”læring” med to-tre forskellige spørgsmål, der veksler dagligt. F.eks.: Hvad var den sværeste opgave jeg skulle lære i min sidste stilling og hvad var min tilgang til det? Og i den forbindelse: Hvad lærte jeg så om mig selv? Dernæst optræder to blanke sider, hvor man kan nedskrive sine refleksioner for senere at genbesøge dem.

 

”Ubevidst inkompetent eller bevidst kompetent”?[2]

 

Af nævneværdige temaer fra bogen finder man blandt andet: ”Mentorship, Developing others, Decision making, Innovation and Work/Life tension”. Nogle spørgsmål rammer dybere end andre. F.eks. spørgsmålet om, hvornår man sidst uformelt har spurgt ind til en underordnedes karriereplaner eller hvilke aspirationer i livet denne havde, gav mig stof til eftertanke. Ideen med bogen er, at man efter tredive dage har fået indrammet og italesat nogle handlemønstre, som man måske ikke var klar over, man besad. Bogen slutter af med, at man skal notere:
 

·      Hvad skal jeg fortsætte med at gøre?

·      Hvad skal jeg holde op med at gøre?

·      Hvilke ressourcer skal jeg bruge for at kunne opnå dette?

·      Hvordan vil jeg holde mig selv ansvarlig?

 

Man kan sammenligne bogen med elementer fra ledelsesteorien om Joharis vindue, dog i et praksisnært format, om man vil.

Udbyttet af bogen stiller krav til ens evne til at reflektere og være selvkritisk. Jeg har selv haft behov for at spørge andre om, hvordan de har oplevet mig i en specifik handling/situation. Derudover tager eksemplerne, som noteres på de blanke sider, udgangspunkt i enkelte situationer og ikke generelt. Bogen skal derfor læses som en række nedslagspunkter i ens stilling snarere end en 360 graders evaluering.  Bogen hjælper læseren med at sætte rammerne for fokuseret refleksion. Bagsiden er dog, at det bliver for mange nedslagspunkter i enkeltsituationer og derfor ikke giver et retmæssigt holistisk billede. Ser man udover det, kommer man helt klart styrket ud efter bogens sidste side, og mon ikke man kan vende tilbage senere i sin karriere og genlæse sine refleksioner?

 

”Jeg kan se du mangler Q’et, gider du lige booke til en udviklingssamtale en gang i næste uge”?[3]

 

Bogen My green notebook. Know Thyself Before Changing Jobs er et godt redskab for en leder at bruge i forbindelse med udviklingskontrakter på medarbejderne. Her er spørgsmålene oplagte at give til medarbejderne forud for samtalen for at rammesætte denne og lade medarbejderen reflektere over sit virke og handlinger. Ved at anvende dette koncept, får medarbejderen mulighed for at møde velforberedt og velreflekteret op.

Tanken er, at på den måde undgås overfladiske eller ukonkrete udviklingssamtaler. Denne giver samtidig et argumenteret modspil til lederens oplevelse af medarbejderen. Det er klart, at der er stor forskel på medarbejderes selvindsigt, men spørgsmålene i denne bog giver et godt udgangspunkt for at anvende situationsbestemt ledelse.

 

Erfaring og refleksion er to indbyrdes af hinanden afhængige elementer i vores selvudvikling og denne bog er et fremragende middel til selvindsigt, og jeg vil derfor varmt anbefale den som et selvudviklings- og ledelsesværktøj for alle med ledelsesansvar særligt i en mobil organisation som Forsvaret.


 

[1] James clear Atomic Habits

[2] To af elementer fra ledelsesteorien om Joharis vindue, her arbejdes med fire inddelinger: Ubevidst inkompetent, ubevidst kompetent, bevidst inkompetent og bevidst kompetent

[3] Hørt på unavngiven arbejdsplads