Log ind

Min far var spion

#

Titel: Min far var spion

Forfatter Frank Jensen

Forlag: People’s Press

Diverse: 303 sider; Pris: 299,95,- kr.

Anmelder: Mikkel Bøgeskov Eriksen

Rating: 5

Bogen, Min far var spion, er skrevet af Frank Jensen, som er tidligere operativ chef ved Politiets Efterretningstjeneste. Bogen er en biografi og omhandler Frank Jensens far Ernst Jensens liv som spion. Datagrundlaget bygger på historiske kilder, men forfatteren har dog tilladt sig en anelse kunstnerisk frihed til at dramatisere historien med dialoger og personernes tanker. Bogens fortælling er suppleret med billeder af de personer, som forfatteren beskriver og de områder, hvor handlingen udspiller sig samt med arkivalier og anden dokumentation, som Frank Jensen har fundet frem til i forbindelse med sin research. Derudover indeholder bogen Frank Jensens egne refleksioner, som komplementerer handlingen glimrende. Der er tale om Frank Jensens egne erindringer fra sin barndom og senere samtaler med sin mor og far. Dertil bidrager forfatteren også med sine egne faglige vurderinger af sin fars spionhåndværk.

Bogens handlingsforløb kan deles op i to perioder: Anden Verdenskrig og Den kolde Krig. Historien starter med, at Ernst Jensen skjuler en SOE-agent på flugt, som tilfældigvis søger tilflugt hos ham. Mødet med SOE-agenten fører til, at Ernst bliver rekrutteret ind i den danske modstandsbevægelse til at spionere for SOE i Tyskland på en Heinkel flyfabrik i Rostock. Den 20-årige Ernst opererer som spion for englænderne, hvor han leverer informationer om den tyske flyproduktion i perioden juni 1943 til november 1943, indtil han bliver afsløret og må flygte gennem Tyskland og Danmark for at komme til Sverige. I Sverige bliver Ernst interneret, hvor han møder en tysk agent, som har til opgave at dræbe en dansk officer. Ernst medvirker til at få afsløret den tyske agent og dennes plan. I kølvandet på krigen fortsætter Ernst sit virke, og i samarbejde med den britiske efterretningstjeneste rejser han til Tyskland for at opspore tyske krigsforbrydere. 

Ernst bliver herefter en del af en hemmelige gruppe, som forfatteren beskriver som ”spioncirklen”. Frank Jensen beskriver, at han ikke ved præcist, hvorfor denne gruppe blevet dannet, men at hans far havde fortalt ham, at mange modstandsfolk ikke havde tiltro til politikernes vilje og evne til at forsvare landet, hvis der kom en Sovjetisk invasion; og at mange modstandsfolk følte en skam over Danmarks situation efter d. 9. april. Spioncirklens medlemmer bestod af tidligere modstandsfolk med forbindelse til besættelsestidens illegale efterretningstjeneste og agenter fra SOE og MI6. Det var med andre ord personer, som havde gode erfaringer med spionage under farefulde betingelser. Spioncirklen skulle uden regeringens tilladelse foretage hemmelige efterretningsoperationer sammen med fortrinsvis CIA både i og uden for Danmark. Spioncirklens aktiviteter bestod blandt af at foretage overvågning af mulige spioner fra Østblokken samt at foretage operationer under dække i eksempelvis Østtyskland og Polen. Spioncirklens aktiviteter blev færre i starten af 1960’erne og ophørte helt, ifølge Frank Jensen i 1963.

Bogen bidrager med ny viden til et meget begrænset og fragmenteret forskningsfelt af efterretningshistorie. Men da bogens udgangspunkt er en personlig familiehistorie, forsøger Frank Jensen ikke at relatere den til andet forskningslitteratur på området, hvor lignende grupper er beskrevet som ”stay-behind netværket” i eksempelvis PET-kommissionens beretning.  Bogen er yderst velskrevet, medrivende og et vigtigt bidrag til et begrænset stykke Danmarkshistorie – bogen fortjener fem faner!