Log ind

Arrangement - Kvanteteknologi i forsvaret

#

Det Krigsvidenskabelige Selskab kunne onsdag d. 3. april byde sine medlemmer velkomne til arrangementet “Kvanteteknologi i forsvaret”.

Klaus Mølgaard, professor i kvanteoptik ved Niels Bohr Instituttet, og Steen Søndergaard, chef for Værnsfælles Videnscenter i FMI, præsenterede et omfattende indblik i anvendelsen og betydningen af kvanteteknologi, især med fokus på militære kapabiliteter og internationale strategier. Major og bestyrelsesmedlem i Det Krigsvidenskabelige selskab, Alexander Tetzlaff, fungerede som moderator ved foredraget.

Klaus Mølgaard introducerede kvanteteknologiens kompleksitet og historie, herunder den voksende interesse fra lande som Kina og USA. Han forklarede, hvordan kvanteteknologi revolutionerer computere, kryptering og sensorer, og pegede på eksempler som kvantekryptering og kvantesensorer og hvorledes dette kan anvendes i militære sammenhæng.

Steen Søndergaard diskuterede militære og sikkerhedsmæssige implikationer af kvanteteknologi og fremhævede den som en af flere emerging disruptive technologies, der i dansk og international sammenhæng arbejdes med at få implementeret i militær sammenhæng. Søndergaard underbyggede desuden Klaus’ antagelse om, at kvanteteknologiens operative evne er på dets tidlige udviklingsstadie i militære sammenhænge, men at der fra dansk og international side, herunder særligt NATO, bliver investeret og eksperimenteret med kvanteteknologiske løsninger for fremtidens forsvar. Samlet set understregede foredragsholderne vigtigheden af kvanteteknologi inden for militær og civil kontekst samt behovet for internationalt samarbejde og investeringer i forskning og udvikling.

Det Krigsvidenskabelige Selskab vil gerne takke de fremmødte DKVS-medlemmer for en god og informativ diskussion i kølvandet på de to oplæg.

Selskabets årlige generalforsamling afholdes d. 14. maj kl. 17:30 - 21:00 - mere info følger.