Log ind

I Nationens Tjeneste. David H. Petraeus og USA i krig – fra Vietnam til Islamisk stat

#

Forfatter: Philip Chr. Ulrich

Forlag: Syddansk Universitetsforlag, 2018, 285 sider; 198,- kr.

i_nations_tjeneste.jpg

Anmelder: Hans Peter H. Michaelsen, major, militæranalytiker

”I nationens tjeneste” er den første biografi på dansk om den amerikanske general David H. Petraeus og det er fortællingen om en meget ambitiøs officers vej fra officersskolen West Point til toppen af verdenshistoriens mægtigste militær. David Petraeus betragtes som den mest betydningsfulde amerikanske general i USA’s krige efter terrorangrebene 11. september 2001. Samtidig er det historien om det amerikanske militærs vej fra nederlaget i Vietnam til de langstrakte krige i Irak og Afghanistan og bogen giver en god forståelse af den række af politiske og militære beslutninger som har resulteret i, at det amerikanske militær er endt i to uafsluttede krige. Philip Chr. Ulrich har som den første dansker interviewet Petraeus, som har stået i spidsen for USA’s krige i Irak og Afghanistan, og har dermed fået Petraeus’ syn på de krige, amerikanske og danske soldater stadig er engagerede i efter 16 år.  

Forfatteren er cand. mag. i amerikanske studier og udenrigsredaktør på netmediet kongressen.com. Han har tidligere arbejdet ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet samt ved NATO Civil-Military Cooperation Centre for Excellence og har i adskillige år beskæftiget sig med USA´s forsvarspolitik. Han har udgivet flere forskningspublikationer omkring amerikanske militærpolitiske forhold på Forsvarsakademiet ligesom han har bidraget til flere bøger om amerikanske forhold, hvilket gør, at han er ganske velbevandret inden for amerikansk sikkerhedspolitik generelt. ”I nationens tjeneste” er hans første bog og det er en meget stærk debut.  

Ud over at være en interessant fortælling om en særdeles ambitiøs og målrettet officers vej op ad karrierestigen, er bogen også en særdeles interessant beskrivelse af de interne magtkampe som har eksisteret og stadig eksisterer i USA´s militære og politiske ledelse omkring hvilke opgaver, der anses for kerneopgaver og hvilke opgaver som betragtes som mere eller mindre påtvungne nicheopgaver. Her er ”I nationens tjeneste” den første samlede beskrivelse på dansk af de spændinger mellem fortalere for klassiske militære kampopgaver og fortalere for stabiliseringsindsatser som har præget USA´s militær siden Vietnamkrigen. En spænding som også er meget relevant for Danmark og dansk forsvar.  Især fordi USA´s indsats, i det som kaldes Global War on Terror, har sat en væsentlig ramme for Danmarks militære indsats i både Irak og Afghanistan siden 2001 er denne bog om General Petraeus og det amerikanske politisk-militære system så relevant med danske øjne.

Bogen er meget velstruktureret med logisk opbyggede kapitler som omhandler de forskellige faser i Petraeus´ karriere og de enkelte perioder i USA´s militære engagement. Med passende mellemrum har forfatteren udarbejdet mere analytiske kapitler som sætter de forskellige begivenheder ind i en større sammenhæng. Det centrale og gennemgående tema i bogen er samspillet mellem USA´s politiske og militære ledelse og her særligt når højtstående officerer indtager centrale politiske poster. Et tema der i allerhøjeste grad er aktuelt i den nuværende amerikanske administration.

”I nationens tjeneste” giver et fremragende overblik over sit emne hvor især konflikterne efter 9/11 står centralt, med Petraeus som omdrejningspunkt. Bogen er velskrevet og en fornøjelse at læse. Forfatteren har anvendt et omfattende kildemateriale samt et meget veludbygget noteapparat. Derved har bogen også den styrke, at den giver læseren særdeles god mulighed for at dykke ned i særlige emner og perioder ved at anvende kilder og litteraturliste til at identificere centrale bøger og dokumenter til videre studier.

Der tale om en gennemresearchet og spændende bog som på overbevisende vis formidler sit emne. Den anbefales til alle officerer og andre med interesse for de politiske og militærstrategiske begivenheder under USA´s (og dermed også Danmarks) krigsdeltagelse i det som i USA kaldes ”The Global War on Terror”.

Boganmeldelse
Publiceret den 21. dec. 2018
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner