Log ind

Frygtens logik

#

Forfatter: Poul Villaume

Forlag: Gads forlag

Sider: 528

Pris: 349,95 kr.

Anmelder: Mikkel Bøgeskov Eriksen

Rating: 4

Frygtens logik af Poul Villaume, er en grundig historisk indføring i den Kolde Krig, som tager læseren med fra den Russiske revolution til Cubakrisen. Villaume beskriver, hvordan amerikanske og sovjetiske ledere sammen med deres betroede inderkredse, tænkte, og hvilke overvejelser de gjorde sig. Bogen er baseret på en række historiske kilder herunder de nyeste frigivne kilder fra arkiver i Vesten, den gamle Sovjetblok og Kina.

Bogen er opdelt i fem kapitler, som hver fokuserer på en afgrænset tidsperiode og de tilhørende afgørende episoder, som udspillede sig. I kapitel ét, som fokuserer på perioden 1917-1947, beskriver forfatteren de forudgående faktorer, der lå til grund for Sovjetunionen og USA’s rivalisering, mistillid og spændinger. I den forbindelse præsenterer Villaume, hvor begrebet ”Kold krig” stammer fra. Villaume tilskriver begrebet den britiske forfatter George Orwell, der i 1945 første gang anvendte det til at beskrive den nye verdensorden som ”en fred, som ikke er nogen fred”. Derudover behandler kapitel ét også afgørende episoder som for eksempel Truman-doktrinen og Marshall-planen.

Det efterfølgende kapitel behandler perioden 1947-1950, hvori Villaume beskriver, hvordan udfaldet af en række afgørende hændelser trækker sine tråde op igennem den Kolde Krig. Et eksempel er, at Villaume i sin analyse mener, at Pragkuppet påvirkede beslutningsprocessen omkring oprettelsen af NATO. I kapitel to kommer forfatteren ligeledes ind på episoder som Berlinblokaden, den kommunistiske sejr i Kina, brintbomben og Mccarthyismen.

I kapitel tre, der beskriver perioden 1950-1954, tegner Villaume et billede af, at den akutte krigsfrygt og ikke eksisterende dialog på topplan mellem de to blokke så småt begyndte at ændre sig i slutningen af 1954. Villaume beskriver udviklingen som et ”glimt af håb” om nye møder og forhandlinger mellem de to blokke. Det er også i dette kapitel, at afgørende hændelser, som eksempelvis Stalins død og kuppet i Iran, bliver beskrevet.

Udgangspunktet i kapitel fire er perioden 1955-1957, hvor Villaume viser, hvordan den Kolde Krigs ideologiske og geopolitiske fokus samt tilhørende konflikter bredte sig til Mellemøsten og Asien. Dette kommer eksempelvis til udtryk gennem Suez-krisen i 1956 og Taiwankrisen i 1955.

I bogens femte og sidste kapitel trækker Villaume trådene fra det forrige kapitel, med fokus på øget internationalisering af den Kolde Krig, gennem sine analyser af eksempelvis Castros Cuba, Lummumbas Congo og konflikten i Vietnam. Derudover behandler forfatteren en række andre episoder som nedskydningen af U2 flyet og opsendelsen af Sputnik-satellitten.

Frygtens logik er en utrolig velskrevet bog, der fungerer glimrende som et opslagsværk for den Kolde Krig.  Bogens styrke er, at den kommer omkring mange relevante temaer og episoder. Dette er dog på samme tid også bogens svaghed, da man som læser tit har lyst til at få endnu flere detaljer og beskrivelser om en given episode. Derudover mangler bogen af og til en grundigere indføring i begrebsapparatet. Eksempelvis skriver Villaume, at en langsom økonomisk udvikling i Europa, i 1946-1947, kunne føre til en øget ”politisk radikalisering” af tyskere og franskmænd. I den forbindelse står det lidt uklart, hvad der reelt set menes med en politisk radikalisering.

Overordnet set er bogen særdeles velskrevet og kan varmt anbefales til enhver, som har interesse for den Kolde Krig. Bogen fortjener 4 faner.