Log ind

En god sæson med Det Krigsvidenskabelige Selskab

#

Af Nils Christian Wang, kontreadmiral, chef for Forsvarsakademiet

Onsdag den 21. maj 2014 gennemførte vi generalforsamling i Ridehuset på Hærens Officersskole. Generalforsamlingen var i år meget velbesøgt og jeg tillader mig at tro at Oberst Lars Møllers foredrag og en velassorteret pølsevognen var de primære trækplastre.

 

I år kunne vi igen belønne det bedste skriftlige arbejde som gik til MJ Jan Werner Mathiasen for et meget fint og gennemarbejdet speciale på stabskursus omhandlende Armadillo-basens strategiske betydning eller mangel på samme. Bedste artikel på Krigsvidenskab. dk gik til Cand. mag i historie Robert Pedersen for hans artikel om ”Den civil-militære systemkrise”. Bedste kommentar gik til Fuldmægtig Niels Klingenberg Vistisen for hans kommentar til OL H.H. Møllers artikel ”Operativ kunst og oprørsbekæmpelse”.

Jeg er glad for at se der fortsat er en stigende interesse for DKVS og vi har haft en tilgang på 100 nye medlemmer, jeg kan dog samtidig konstaterer at vi fortsat er udfordret på vores medlemsdatabase, hvor der stadigvæk ligger et stort arbejde forude i bestræbelserne på at få databasen tilpasset de krav portalen stiller.

2013/14 har været præget af nogle rigtige gode medlemsarrangementer som har omhandlet alt fra Danmark i Afghanistan over Global Trends og oprørsbekæmpelse til ændringer i officerssuddannelserne. Vi har tillige haft indlæg fra både den forrige og den nuværende forsvarsminister og fra selveste Generalsekretæren for NATO. Markeringen af 150 året for slaget ved Dybbøl blev afholdt som en velbesøgt paneldebat, hvor det berømte danske nederlag blev sat ind i en nutidig ramme.

I 2013 har selskabet ikke haft fokus på læsekredsen, det der dog vores hensigt at få den genopstartet i 2014 hvor informationer om bøger vil fremgå af Selskabets hjemmeside.

Selskabets økonomi vil jeg ikke gå i dybden med her, men blot konstaterer at vi har en sund økonomi og der er fortsat tilstrækkeligt fundament til den videre udvikling af den digitale platform, og den fremtidige drift af denne, hvilket glæder mig.

I år har vi måtte sige farvel til nogle af de gamle bestyrelsesmedlemmer, men der er heldigvis valgt nye friske kræfter ind, så bestyrelsen nu kan konstituere sig og gå i gang med de opgaver der ligger i indbakken. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for en stor indsats som har været værdsat, og også velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg ser frem til samarbejdet.

Programmet for efteråret er endnu ikke klar til offentliggørelse, men jeg kan love, at vi er i færd med at strikke et spændende program sammen.