Log ind

EH 101 MERLIN JOINT SUPPORTER – Taktisk Troppe Transport-helikopter

#

Af kaptajn Søren Bak Sørensen, kaptajn Mark Kragh Christiansen, Eskadrille 722 og oberst Søren Møller Poulsen, chef for Flyvestation Karup.

I forbindelse med Aftale om Forsvarets ordning 2000‐2004 blev det besluttet at anskaffe en erstatningshelikopter for Sikorsky S‐61, som netop i år har passeret 40 år i det danske flyvevåbens tjeneste. Herudover skulle der anskaffes et antal helikoptere af samme type primært til støtte for Den Internationale Brigade (DIB) og sekundært til at indgå i alle tre værns internationale opgaver. Med nedlæggelsen af DIBen må den sekundære opgave nu være den primære, altså at indgå i internationale opgaver som selvstændigt bidrag eller som støtte til alle tre værn. Med indkøbet af 14 EH 101 MERLIN JOINT SUPPORTER (MERLIN JS) har det danske forsvar fået en kapacitet vi ikke tidligere har haft – nemlig transporthelikoptere (fig. 1).

Skærmbillede 2020-02-12 kl. 11.57.54.png

En MERLIN JS er, med dens 27m³ store kabine, bygget til at løfte meget – og langt. Den har en samlet længde fra rotortip til hale på 23 meter ca. svarende til længden af to bybusser og en højde som nærmer sig højden på et almindeligt parcelhus. Motorkraften på den 15,6 tons tunge helikopter bliver leveret af 3 store Rolls‐Royce motorer, som gør helikopteren i stand til at løfte 2600 kg materiel/personel fra Karup til Frankfurt ‐ på mindre end 3 timer (fig. 2).

Skærmbillede 2020-02-12 kl. 11.58.18.png

Opgavekomplekset og dermed den rolle MERLIN JS skal udfylde i SAR‐ rollen er kendt fra S‐61, men rollen som TTT‐helikopter har endnu aldrig været afprøvet og udført i det danske flyvevåben. Flyvevåbnet står således overfor at skulle definere hvilke opgaver TTT‐helikopterne skal kunne løse, og på den baggrund at beskrive de specifikke procedurer, træningskrav m.m. fra grunden – og mulighederne er mange. MERLIN JS er bygget til at transportere såvel gods som personel. Dette kan ske under alle tænkelige forhold. Det være sig fred og krig, offensivt eller defensivt, dag og nat samt under alle vejrforhold, idet helikopteren er udstyret med det mest moderne indenfor kommunikation, obstacle warning, electronic warfare, ice protection m.v. Helikopteren er endvidere opbygget med særligt fokus på redundancy – back‐up – så de fleste funktioner baseres på to eller flere sideordnede systemer hver med kapacitet til – som minimum – at vedligeholde den essentielle funktionalitet. Med indkøbet af MERLIN JS har forsvaret taget et skridt ind i fremtiden; der er intet ved luftfartøjet, der begrænser muligheden for at løse en opgave. Transporthelikopterkapacitet er en knap ressource i NATO, hvorfor man må forvente en udsendelse internationalt med MERLIN JS i TTT rollen. Opgavemønstret for en international mission kan række fra humanitære opgaver til indsættelse i regulære kamphandlinger, hvorfor træningsmønstret for TTT også skal afspejle dette. Flyvertaktisk Kommando (FTK) har iværksat arbejdet med at præcisere hvilke opgaver den danske transporthelikopterkapacitet skal kunne løse. Det er FTK’s indstilling, at ambitionen for den træning og uddannelse, der iværksættes, når MERLIN JS i TT T‐versionen kommer til Danmark, er Special Forces Operations. TTT‐flighten skal være i stand til at operere som en del af Special Forces, med hvad det indebærer af insertion og extraction af styrker om natten med Night Vision Goggles (NVG) i alt terræn, herunder bjerge, i både varme og kolde egne. Argumentet for at sætte dette mål for træningen har for FTK været, at når enheden er i stand til at gennemføre disse operationer, vil man være i stand til at løse stort set alle andre former for opgaver, og dermed vil TTT‐flighten blive den fleksible transportkapacitet, som investeringen i den nye helikopter muliggør og forpligter til. En umiddelbar og naturlig opgave afledt af ovennævnte er transport af personel. Dette kan være f.eks. indsættelse af Special Operations soldater i et enkelt luftfartøj, eller en større enhed fordelt på flere luftfartøjer i en formation. Denne transport af personel vil primært være til støtte for kampenheder i et nærmere defineret operationsområde grundet helikopterens rækkevidde, dog kan helikopteren udstyres til air to air refueling således at lufttransport over længere afstande, med lufttankning undervejs, også bliver muligt. En indsættelse kan udføres både som en almindelig transport til og fra en opgave, eller som en indsættelse direkte i et objekt, hvor hastighed er essentielt, da helikopterens force netop er hurtighed samt mulighed for at passere ufremkommeligt terræn. Denne kapacitet vil i særdeleshed have interesse for Special Operations enheder, som vil kunne infiltreres og exfiltreres dybt bag fjendens linier i mørke og over alt slags terræn, idet både fastroping, rappelling og faldskærmsspring vil være muligt fra MERLIN JS. En af de opgaver, der i vor tid har stor bevågenhed, er Personnel Recovery (PR), som gerne skulle tilsikre en mulighed for at komme personel til undsætning, der af forskellige årsager kan være kommet i vanskeligheder. En af de mere komplekse opgaver indenfor PR er Combat Search and Rescue (CSAR), hvor mange enheder af forskellige typer opererer sammen for at løse opgaven. Et dansk transporthelikopterbidrag med MERLIN JS vil kunne være en del af denne helhed og dermed et væsentligt internationalt bidrag. MERLIN JS kan også anvendes til MEDEVAC og CASEVAC, idet den kan udstyres med bårer. Denne konfiguration kan anvendes såvel under egentlig kamp som i forbindelse med humanitære opgaver, hvor der er et stort behov for at kunne flytte tilskadekomne. MERLIN JS er på grund af dens store løftekapacitet velegnet til flyvning med gods såvel indvendigt som udvendigt i sling. Lasten kan være både forsyninger til isolerede enheder og materiel, der hurtigt skal til et operationsområde. Ikke mindst i forbindelse med humanitære operationer mv. vil der være stort behov for transport af last f.eks. nødforsyninger. TTT enheden vil kunne operere i samarbejde med andre transport enheder ‐ helikoptere eller fastvingede fly f.eks. et kombineret dansk helikopter og C‐ 130 bidrag, hvor en kombination at de to taktiske transport kapaciteter vil kunne udgøre en mere fleksibel og bredere anvendelig støtte. Enhederne skal kunne operere parallelt, altså operere i samme område, ud fra samme faciliteter og derved benytte fælles støttestruktur, men de kan også operere i forlængelse af hinanden fra samme facilitet og derved give større rækkevidde (fig. 3). Hermed vil helikopterne kunne supplere C‐130 bidraget således, at den taktiske transportstøtte kan leveres direkte til de enheder, hvor C‐130 ikke har muligheder for at lande, og dermed være medvirkende til at sikre den kontinuitet og fleksibilitet i transportkapaciteten, som er vigtigt i et indsættelsesområde.

Forsvaret har for nyligt søsat to Fleksible Støtteskibe (FS) med mulighed for at have to MERLIN JS med i hangar. Skibene er udover helikopterlandingsplads udstyret med planlægnings‐  operations‐  og opholdsfaciliteter for helikopterbesætninger og støttepersonel, så MERLIN JS kan operere kontinuerligt fra disse skibe under gunstige vejrforhold. Alle de tidligere nævnte opgaver kan løses med støtteskibene som platform og base. Dette gør, at man med MERLIN JS og støtteskibene kan deployere til indsættelsesområder overalt i verden og udføre missioner,uden at skulle have et stort setup med på landjorden for at oprette en base. Man kunne også kombinere FS og helikoptere samt sanitetsenheder, hvilket ville indebære et bidrag til humanitære eller militære opgaver, hvor alle tre værn deltager i en fælles opgave. Med købet af EH 101 MERLIN JOINT SUPPORTER har det danske forsvar fået en kapacitet, som giver mulighed for at være med som aktør på et højt niveau i internationale operationer med løsning af en bred vifte af opgaver. Helikoptertransportkapaciteten vil være til gavn for det internationale samfund både i humanitær sammenhæng og i højt specialiserede kampoperationer. I kombination med de nye fleksible støtteskibe vil Danmark i en nær fremtid være i stand til at stille et styrkebidrag til f.eks. NATO eller FN, som i kraft af moderne teknologi og højt træningsniveau vil tegne os som en seriøs samarbejdspartner, og dermed berettige og udbygge Danmarks position som bidragyder til sikring af fred og udvikling i hele Verden.

Skærmbillede 2020-02-12 kl. 11.59.08.png