Log ind

Det Krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse 1942

#

Efter Valgene paa Generalforsamlingen den 3/11 1943 bestaar Det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse af efternævnte:

Generalmajor H. A. Rolsted, Formand,

Oberst af Ingeniørtroppeme K. D. Friis,

Oberst af Hærens Flyvertropper T. Andersen,

Oberstløjtnant af Fodfolket C. M. F. K. N. Nørresø,

Kaptajn af Artilleriet E. C. V. Møller,

Kaptajn i Hærens tekniske Korps P. A. F. Norup,

Orlogskaptajn H. J. Rasmussen,

Ritmester af Generalstaben H. M. Lunding,

Kaptajn af Fodfolket P. Winkel,

Kaptajn af Fodfolket F. B. Larsen, Sekretær.

Premierløjtnant af Artilleriet G. J. Nyholm,

Premierløjtnant af Fodfolket O. Blixenkrone- Møller.

Suppleanter:

Oberstløjtnant af Artilleriet F. L. Hvalkof,

Kaptajnløjtnant af Generalstaben A. D. Danhuus,

Premierløjtnant af Fodfolket F. G. Tillisch.

Revisorer:

Stabsintendant P. E. Poulsen,

Overintendant T. M. Brofeldt.

Suppleant:

Overintendant J. P. Justesen.