Log ind

Det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse 1933

#

Efter Valgene paa Generalforsamlingen den 6 juli 1933 best aar Det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse af efternævnte:

Generalmajor W. W. Prior, Formand.

Oberst af Artilleriet C. O. R. Larssen.

Oberst af Artilleriet C. C. B. Dreyer.

Oberst af Generalstaben E. Gørtz.

Oberstløjtnant af Artilleriet E. F. Raabye.

Kaptajn i Hærens tekniske Korps E. C. V. Tiemroth.

Orlogskaptajn A. H. Vedel.

Kaptajn af Fodfolket E . J. Joest.

Kaptajn af Fodfolket T. K. Thygesen, Sekretær.

Kaptajnløjtnant af Rytteriet C. A. Friis.

Premierløjtnant af Fodfolket M. T. Dall.

Premierløjtnant af Ingeniørtroppeme C. G. G. Schøller.

Suppleanter:

Generalmajor C. Jacobsen.

Kaptajn af Generalstaben V. Bjerregaard.

Premierløjtnant af Fodfolket P. V. Hammershøy.

Revisorer:

Generalintendant N. F . H. Sylow.

Overintendant T. M. Brofeldt.

Suppleanter for Revisorerne:

Oberst F. O. Jørgensen.