Log ind

Det Krigsvidenskabelige Selskab Bestyrelse 1934

#

Efter Valgene paa Generalforsamlingen clen 26/11 1934 bestaar det krigsvidenskabelige Selskabs Bestyrelse af efternævnte:

Generalmajor W. W. Prior, Formand.

Oberst af A rtilleriet C. O. R. Larssen.

Oberst af Generalstaben E. Gortz.

Oberst af Fly vertropperne C. C. J. Forslev.

Kaptajn af Fodfolket V. Bjerregaard.

Kaptajn af Artilleriet F. L. Hvalkof.

Kaptajn i Hærens tekniske Korps E. C. V. Tiemroth.

Kaptajn af Fodfolket T. K. Thygesen, Sekretær.

Ritmester af R ytteriet C. A. Friis.

Kaptajnløjtnant i Søværnet P. A. March.

Kaptajnlojtnant. af Ingeniørtrapperne C. G. G. Scholler.

Kaptajnlojtnant af Fodfolket M. T. Dall.

Suppleanter:

Generalmajor C. Jacobsen.

Kaptajn af Fodfolket J. C. R. Linde.

Premierløjtnant af A rtilleriet K. H. Lindhardt.

Revisorer:

Generalintendant N. F. H. Sylow.

Overintendant T. M. B rof ddt.

Suppleant for Revisorerne:

Oberst F. O. Jørgensen.