Log ind

»Den sjællandske øgruppes landmilitære domiciler«

#

(»DOMICILER/ELK«)

.... er titlen på et større militærhistorisk samleværk under udarbejdelse til beskrivelse af landmilitære kaserner, garnisoner m.v. på den sjællandske øgruppe gennem tiden og op til vore dage.

I omtalen af det enkelte etablissement vil følgende punkter indgå:

1. Det militære domicils nuværende eller sidste navn

2. Status

3. Geografisk placering

4. Etablissementets bygningshistorie

5. Øvelsesplads

6. Indkvarterede enheder

7. Kildemateriale

8. Forfatter(e)

Kapitlerne om de enkelte domiciler vil efter forholdene variere i omfang mellem 2 og 20 siders tekst og billeder. Til denne militærhistoriske »Trap« søges stadig forfattere til supplering af medarbejderstabens ca. 50 personer, hvorfor interesserede i militærhistore og/eller militær arkitektur med lyst til at skrive om et eller flere etablissementer hermed opfordres til at kontakte redaktionen.

Af de over 100 registrerede domiciler søges p.t. forfattere til følgende emner:

FALSTERSVEJ, TEKNISK SKOLE PÅ

FREDERICIAGADES KASERNE (ØSTRE LANDSRET)

FREDERIKSSUND

FÆLLEDERNE OM KØBENHAVN

FÆSTNINGENS MATERIALGÅRD (FREDERIKSHOLMS KANAL)

GAMMELHOLM

GARDERGÅRDEN I VESTERGADE (KBH)

HASLEV

HELSINGØR m/KRONBORG & HELLEBÆK

HERLUF TROLLESGADES KASERNE

HESTGARDENS KASERNE (FREDERIKSHOLMS KANAL)

HUSARKASERNEN VED ØSTERPORT

HØRSHOLM

HØVELTEGÅRD

KONG GEORGSVEJS KASERNE

KVÆSTHUSGADES KASERNE

KØBENHAVN (GENERELT, PORTVAGTER, m.v.)

KØBENHAVNS MILITÆRHOSPITAL

LYNGBYVEJ 100

NYKØBING SJÆLLAND

OVERGADENS LABORATORIUM

PRINSESSEGADES KASERNE

RYTTERGODSER/-SKOLER/-DISTRIKTER

SAKSKØBING

SLANGERUP

SORØ

STORE HEDDINGE

USSERØD MILITÆRE KLÆDEFABRIK

VEDBÆK

Desuden søges forfattere til indledende afsnit om garnisonering af infanteriet, rytteriet (pansertropperne), artilleriet samt ingeniør-, telegraf- og forsyningstropperne gennem tiden inden for den sjællandske øgruppe.

Kontakt venligst:

ARBEJDSGRUPPE DOMICILER/ELK (ADELK)

c/o Livgardens historisk Samling

Gothersgade 100

1123 København K, tlf. 01 - 13 56 03, lok. 35