Log ind

Den danske drøm om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721

#

Titel: Den danske drøm om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721.

Forfattere: Lars Christensen.

Forlag: Kristelig Dagblads forlag.

Udgivelsesdato: 2021.

Antal sider: 400.

Vejl. pris: 400 kr.

Rating: 4.

Anmelder: Niels Bo Poulsen

Lars Christensens bog Den danske drøm om revanche udkom seks måneder efter Dan Andersens. I forordet skriver Christensen, at han ikke har kunnet nå at indarbejde Andersens bog i sin egen. Det gør – set med denne anmelders øjne – ikke noget, for Lars Christensen har skrevet en god bog i egen ret. Det er samtidig en publikation, som har sine styrker på andre områder end Dan Andersens. Tyngden er lagt på de faser af konflikten, hvor Danmark spillede en aktiv rolle som krigsdeltager, dvs. i år 1700 og perioden 1709-20. Dermed er der også et langt mere entydigt fokus på krigen fra et dansk-svensk perspektiv, også selv om man ligeledes bliver godt orienteret om den relativt lange fase, som ikke var præget af dansk deltagelse. Det er faktisk imponerende så meget af krigen, Lars Christensen formår at dække i sin bog – gennem korte udblik til den overordnede politiske, strategiske og samfundsmæssige kontekst.  

Skønt der er tale om en mindre bog, er der områder, som decideret dækkes bedre i Den danske drøm om revanche end i Store Nordiske Krig. Lars Christensen har nemlig en række særdeles informative og rammende tematiske indstik i bogen. Disse er en syv-otte sider lange, og heri dækker forfatteren spørgsmål som datidens kristne univers, diplomatiet, krigsfangernes skæbne og de logistiske udfordringer ved at flytte hærene, samt hvordan parterne konstant havde problemer med at finansiere deres felttog. Særligt underligt er det, at Dan Andersen i modsætning til Lars Christensen slet ikke kommer ind på betydningen af datidens kristne verdensforståelse. Den danske drøm om revanche er også lidt mere udbygget end dens ”konkurrent” med hensyn til at beskrive sammenhængen mellem Den Spanske Arvefølgekrig og Store Nordiske Krig.

Samtidig med at Lars Christensen formår at skrive en fokuseret fortælling, er det ikke en tør bog. Også her er der mange gode fortællinger. Eksempelvis om de svenske krigsfanger der efter slaget ved Poltava tilbragte årevis i fangenskab i Sibirien.

Hvis man ikke har mod på at læse over tusinde sider om Store Nordiske Krig, er Christensens bog et godt valg. Den er en strammere komponeret fortælling om krigen, og giver et godt og koncist overblik, samtidig med at den er velskrevet. Selvom den ikke som Andersens bog dykker ned i arkiverne, står den solidt på feltets eksisterende litteratur. Den lidt lavere bedømmelse skyldes alene, at bogen må måles op mod Andersens magnum opus, som på alle måder repræsenterer en ganske særlig kraftanstrengelse, herunder en langt smukkere billedside og bedre kortmateriale.