Log ind

Anbefalet Julelæsning

#

Det Krigsvidenskabelige Selskabs julelæsning 2022 

Endnu et år er ved at gå på hæld. 2022 har været fremragende år, fri for corona og med en masse gode arrangementer, artikler og ikke mindst boganmeldelser. Ligesom sidste år har vi modtaget et overvældende stort antal anmeldelser fra vores medlemmer og stab af anmeldere. Til dem skal der lyde en stor tak! I takt med, at år 2022 er ved at blive til 2023, så kommer her et bud på julelæsning eller de sidste julegaveindkøb.

I den forbindelse har Det Krigsvidenskabelige Selskab lavet en anbefalet krigsvidenskabelig læseliste, eller idéer til julegaveindkøb, ud fra de bøger der er blevet anmeldt på hjemmesiden, i løbet af det sidste års tid. Vi har derfor fundet de 10 bedst anmeldte bøger til vores medlemmer. Uddrag fra anmeldelserne ses under billederne. Glæd dig selv – eller en af dine nærmeste – med disse bøger.  

God fornøjelse med læsningen, og glædelig jul og godt nytår.

Anmeldelsesredaktør, Simon Papousek.

 

folgwilfred.jpeg

 

Titel: Følg Wilfred! Radikalisering, Revolution, Nazistisk Subkultur - En biografi om Wilfred Petersen.

Forfatter: Claus Bundgård Christensen.

Forlag: Gyldendal. Udgivelsesår: 2022.

Antal sider: 400. Vejl. pris: 314,95 kr.

Anmelder: Claus Eskild Andersen.

Rating: 5 faner.

Bundgård Christensen åbner med denne bog op for en forståelse af den vildskov af nazistiske bevægelser og partier, der fandtes i Danmark før og under 2. Verdenskrig. Man hører ofte, at denne og hin Frikorps Danmarks frivillige ikke var nazist, fordi han ikke var medlem af partiet (DNSAP), men dette er ikke nogen helstøbt garanti for, at pågældende ikke var nazist. Der var mange andre bevægelser for den frivillige at vælge i mellem, og man må gå ud fra at den frivillige, hvis han ikke var medlem af et af de mange nazipartier, i det mindste havde sympati for det nationalsocialistiske tankegods. 

Bundgård Christensens værk hviler tungt på arkivalier fra retsvæsenet, og forfatteren beklager selv, at kildesituationen ikke er så gunstig, som han kunne ønske den. Men man må sige, at historikeren får utroligt meget ud af de kilder, som trods alt står til hans rådighed. Værket er exceptionelt velskrevet – en rigtig ”page-turner”, som holder læseren fanget fra start til slut. 

Hvorfor skal vi alligevel læse historien om Wilfred Petersen? Fordi den giver et hidtil uset indblik i andre nazistiske bevægelser end DNSAP, som oftest ikke har haft historikernes bevågenhed. Ikke mindst hentes Wilfred Petersen frem til pædagogisk beskuelse, som eksempel på en politisk radikalisering, som desværre heller ikke er sjælden i vor egen tid. 

Læs hele anmeldelsen her: https://krigsvidenskab.dk/emne/folg-wilfred-radikalisering-revolution-nazistisk-subkultur-en-biografi-om-wilfred-petersen

 

Skaermbillede_2022-01-11_kl._15.19.08.png

Titel: Union eller undergang. Kampen om et forenet Skandinavien.

Forfatter: Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottesen.

Forlag: Gads Forlag. Udgivelsesår: 2021.

Antal sider: 631, rigt illustreret.

Vejl. pris: 399,95 kr. 

Anmelder: Michael Hesselholt Clemmesen.

Antal faner: 5.

Denne bog er forfatternes målrettede, stædige, grundige og overbevisende undersøgelse af de tre årtier fra 1840 til 1870 med det formål at vise, at det langt fra var en given ting, at Sverige-Norge og Danmark ikke blev samlet i en union.

Bogen følger beslutningsforløbet i alle tre lande tæt, og belyser, hvordan de danske beslutningstagere i efteråret 1863, og den efterfølgende vinter kunne tro, at de ville få svensk-norsk militær og derigennem også vestmagtsstøtte mod invaderende tyske tropper i den uundgåelige krig, hvor man godt vidste, at man ville være militært underlegen.  

Denne bog er ikke nogen kioskbasker, medmindre man vil baske nogen bevidstløs med det massive værk. Men for seriøst interesserede i periodens nordiske historie er denne kulegravning med kildestøttet afvisning af gængse opfattelser obligatorisk og derfor må og skal der falde fem faner. For andre kan jeg anbefale, at man blot bladrer værket igennem for at nyde de velvalgte illustrationer.

Læs hele anmeldelsen her: https://krigsvidenskab.dk/emne/union-eller-undergang-kampen-et-forenet-skandinavien

 

Skaermbillede_2022-03-25_kl._11.53.13.png

Titel: John Antal trilogien: Combat Team: The Captains War, Infantry Combat: The Rifle Platoon og Armor Attacks: The Tank Platoon. 

Forfatter: John Antal. 

Forlag: Presido Press. 

Vejl. pris: Combat Team; 114 kr., Infantry Combat; 277 kr., Armor Attack; 202 kr., Samlet pris; 593 kr. 

Anmelder: Johan-Emil Moltke Vecht. 

Antal faner: 5. 

Fortællingen er om en ung delingsfører, der bliver indsat i en symmetrisk konflikt mod en ligeværdig modstander. I løbet af de i alt 900 sider, fordelt på tre bøger, bliver læseren sat i både taktiske og ledelsesmæssige dilemmaer.  

Bøgerne henvender sig primært til den, der har interesse i delings- og kompagniniveauet. Har man megen taktisk viden, bliver man nok ikke sat i de helt store dilemmaer. Til gengæld kan den bruges som udgangspunkt til en diskussion i forbindelse med befalingsmandsuddannelse. Man skal dog være bevidst om, at bogen anvender amerikansk doktrin, men ser man ud over det, er der meget at hente. Bogserien henvender sig i øvrigt også til civile med militær interesse eller behov for at forstå grundlæggende taktik.  

Læs hele anmeldelsen her: https://krigsvidenskab.dk/emne/omtale-af-john-antal-trilogien-combat-team-captains-war-infantry-combat-rifle-platoon-og-armor-attacks-tank-platoon

 

russerne_kommer_pic.jpeg

Titel: Russerne kommer - Raportager fra Ukraine, Belarus, Transnistrian og Rusland. 

Forfatter: Frederik Tillitz, Anders Rye Skjoldjensen og Ólafur Steinar Gestsson. 

Forlag: Gads Forlag. 

Udgivelsesår: 2022.

Vejl. Pris: 299,95 kr. 

Antal sider: 256. 

Anmelder: Simon Papousek . 

Antal faner: 5. 

I februar gik russiske tropper ind over grænsen til Ukraine og påbegyndte den særlige militære operation, som i skrivende stund stadigvæk er i gang. Hvornår denne særlige operation afsluttes og med hvad, synes uklar – mange gisninger fyger rundt hér og der – og bogen Russerne kommer forsøger da heller ikke at komme med sit bud på en mulig afslutning. Hertil har bogen et andet ærinde.

Bogen er som undertitlen antyder, en reportagebog indeholdende fortællinger fra en række lande i Sydøsteuropa.  Ønsker man at få andre aspekter af den igangværende krig i Ukraine kan Russerne kommer. Reportager fra Ukraine, Belarus, Transnistrien og Rusland anbefales. Den giver et godt overblik, er stramt disponeret og er en ganske glimrende førsteudgave om en krig, som unægtelig kommer til at tegne verdenssituationen fremover. 

Læs hele anmeldelsen her: https://krigsvidenskab.dk/emne/russerne-kommer-reportager-fra-ukraine-belarus-transnistrien-og-rusland

 

anti-machiavel-billede.jpeg

Titel: Anti-Machiavel.

Forfatter: Fritz Wolder.

Antal sider: 150.

Forlag: Helikon.

Udgivelsesår: 2022. 

Vejl. Pris: 198 kr.

Anmelder: Claus E. Andersen.

Rating: 5.

Frederik den Store (1712–1786) blev konge af Prøjsen i 1740, hvor han arvede en slagkraftig og effektiv hær fra sin far – også kaldet soldaterkongen. Det skulle i den efterfølgende periode vise sig, at han forstod at bruge den til at gøre det indtil da ubetydende Prøjsen til en stormagt i det Europæiske hus. 

Oversætteren Fritz Wolder, som har stået for udgivelsen af foreliggende bog, har indledningsvis i bogen givet en fremragende indføring i overvejelserne omkring Frederik den Store og grundene til, at han i sin ungdom forfattede sin Antimachiavel. Det er en indføring, der er stærkt læseværdig, og som man kun kan blive klogere af. Det vil nok være gavnligt at have læst Niccoló Machiavellis bog ”Fyrsten”, inden man giver sig i kast med Frederik den Stores bog. Men med denne bog er reolen med bøger om Machiavelli blevet en smule mere komplet, og så får man ovenikøbet genopfrisket historien om krigerkongen Frederik den Store.

Læs hele anmeldelsen her:  https://krigsvidenskab.dk/emne/anti-machiavel

Skaermbillede_2022-09-02_kl._13.26.15.png

Titel: NATO. Forsvar og fællesskab i forandring. 

Forfatter: Ann-Sofie Dahl. 

Forlag: DJØF Forlag.  

Udgivelsesår: 2022.  

Antal sider: 241. 

Vejl. Pris: 225 kr.  

Anmelder: Simon Papousek. 

Rating: 4. 

Ann-Sofie Dahl’s bog om NATO udkom ganske kort tid før Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, og igangsatte sin særlige militære operation. Den efterfølgende spænding om hvordan NATO ville reagere, bibragte fornyet opmærksomhed og interesse fra flere kanter end hidtil.  

NATO. Forsvar og fællesskab i forandring er derfor en velkommen bog. Indholdsfortegnelsen vidner om bredden i bogen – syv kapitler med en række underafsnit – hvilket ikke er et for få. 

Ann-Sofie Dahl kommer i NATO. Forsvar og fællesskab i forandring ret godt rundt i 70 års sikkerhedspolitik, både med sit fokus på Europa såvel som USA’s rolle. Bogen tjener som en forbilledlig og god introduktion til international sikkerhedspolitik, med sans for relevante henvisninger til litteratur.  

Læs hele anmeldelsen her:  https://krigsvidenskab.dk/emne/nato-forsvar-og-faelleskab-i-forandring

 

Skærmbillede 2022-12-19 kl. 23.04.30.png

Titel: Borderland: A journey through the History of Ukraine.

Forfattere: Anna Reid.

Forlag: Weidenfeld & Nicolson.

Antal sider: 368

Vejl. pris: 239,95 kr.

Udgivelsesår: 2015.

Anmelder: Poul Grooss.

Rating: 4.

Bogens titel er en direkte oversættelse af ordet ”Ukraine”, som på russisk betyder ”ved kanten” eller ”ved grænsen”. Bogen er udgivet første gang i 1997. I 2015 blev den opdateret og genudgivet på grund af de dramatiske hændelser i Ukraine omkring 2014. Siden krigsudbruddet den 24. februar 2022 er bogen aktuel som historisk baggrundslæsning om Ukraines særlige situation. 

I denne bog får læseren en god introduktion til landets historie tilsat en god del humor, ironi og sarkasme. Det er en velskrevet bog om et vanskeligt emne. 

Læs hele anmeldelsen her:https://krigsvidenskab.dk/emne/borderland-journey-through-history-ukraine

 

Skaermbillede_2022-03-11_kl._13.28.52.png

Titel: Den katastrofale triumf. Krigen 1870-1871. Preussens sejr, Frankrigs nederlag og Danmarks held.  

Forfatter: Niels Bo Poulsen.

Forlag: Gyldendal.

Udgivelsesår: 2021.

Antal sider: 352.

Vejl. pris: 269,95 kr.

Anmelder: Michael Clemmesen.

Rating: 4

Men anvendelsen af de her mere sparsomme kilder fra den første krigstjeneste af bl.a. dansksindede preussiske værnepligtige er kun et af bogens nye bidrag til denne krigs historie og dens betydning for Danmark. Dens første del giver en analyse af krigens baggrund bygget på den nyere forskning, og Poulsen er indlysede bevidst om, at moderne ”ny” militærhistorie om krige grundigst muligt bør dække emner som krigens virkninger på de krigsførende befolkninger, krigsfangernes vilkår og kvindernes rolle.

Læs hele anmeldelsen her: https://krigsvidenskab.dk/emne/den-katastrofale-triumf

 

Skaermbillede_2022-06-03_kl._12.53.41.png
Titel: Tyrkiet - Hvorfra, Hvorhen?.

 

Forfatter: Redigeret af Cecilie Felicia Stokholm Banke og Mogens Pelt.

 

Anmelder: Thomas Kamp Damgaard.

 

Forlag: Orbis. Udgivelsesår: 2021.

 

Vejl. pris: 319,95 kr.

 

Rating: 3 faner.

 

Tyrkiet har i det 20 århundrede gennemgået en grundlæggende omvæltning fra det osmanniske rige til republikken, hvor landet og dets indbyggere har skulle genopfinde den tyrkiske identitet. Dertil har Tyrkiet gennem århundredet skulle navigere mellem stormagter og modstridende strategiske interesser.

 

Bogens præmis er her, at selv om Tyrkiets politiske ageren kan virke omskiftelige, så er der en gennemgående tråd i at Tyrkiet skal fremstå stærk indad- og udadtil, samt indtage en stærk geopolitisk position. 

 

Redaktørerne har med bogen haft det mål at skabe perspektiv og kontekst for forhold, som ofte anskues separat, hvorved bogen giver en helhedsforståelse af Tyrkiet, hvor historiske handlinger og ambitioner knyttes sammen med samtidige. Dette lykkes samlingen af kapitler med, hvor de på tværs af hinanden præsenterer en større sammenhæng for, hvor Tyrkiet kommer fra og hvor landet kan bevæge sig hen, men hver for sig præsenterer kapitlerne også spændende tanker og indsigt, som kan læses uafhængig af hinanden. 

 

Læs hele anmeldelsen her: https://krigsvidenskab.dk/emne/tyrkiet-hvorfra-hvorhen

 

Skærmbillede 2022-12-19 kl. 23.03.27.png

Titel: Spionchefen - Erindringer fra Celle 18. 

Forfatter: Lars Findsen og Mette Mayli Albæk. 

Forlag: Politikens Forlag. 

Udgivelsesår: 2022.

Antal sider: 256.

Vejl. pris: 300 kr.

Anmelder: Niels-Ole Mannerup.

Rating: 3.

Belært af de nedlagte fogedforbud ved udgivelsen af ”Jæger - i Krig med Eliten” (af Thomas Rathsack og Dennis Drejer, Peoples Press, 2009, red.) og ”Syv År for PET” (af Morten Skjoldager, Peoples Press, 2016, red.) kunne det kun gå for langsomt med at erhverve sig sandheden om Findsen-sagen med udgivelsen af Lars Findsens erindringer. Fogedforbud blev det dog ikke til, og Spionchefen kan stadig købes.

”Spionchefen” afklarer ikke, hvad Findsen-sagen - og FE-sagen - drejer sig om. Hemmeligheder er hemmeligheder, og når det drejer sig om statens sikkerhed, får begrebet hemmelighed endnu større vægt. Det kan ikke være anderledes. Man kan gætte i øst og i vest - men det forbliver givetvis gæt, der aldrig bliver besvaret.

”Spionchefen” virker til tider rodet med unødvendige timejump, og hvis man ikke kender persongalleriet i forvejen - fra rigspolitichef Torsten Hesselbjerg og politimester Birgitte Stampe til ambassadør Ulrik Federspiel - er man allerede bagud på points. Derfor ser jeg ikke Findsens erindringer fra celle 18 for andet end et øjebliksbillede på en tid i et liv, hvor Findsen har mistet kontrol. Ikke mindst kontrollen med et karriereforløb, som sikkert ikke var begrænset af andet end fantasien. Findsen vil derfor befinde sig i et vidensmæssigt vakuum, og det vil gælde i mange år endnu, for straffesagsbehandlingen slutter næppe i byretten; og der kan gå mange år, før Lars Findsens endelige skæbne er kendt.

Læs hele anmeldelsen her:  https://krigsvidenskab.dk/emne/spionchefen-erindringer-fra-celle-18

 

Skærmbillede 2022-12-19 kl. 23.16.16.png