Log ind

4 årtier gammel Prisopgave om Sovjetunionens militærdoktrin under Den Kolde Krig

#

Da jeg ved dette års begyndelse - som tidligere professionel ”Kremlolog” og med generalstabs- og militær- russisk sproguddannelse under ”den kolde krig” - for 42 år siden - læste red. Poul Høis artikel i Berlinske Tidende, 2.sektion, søndag 5.januar 2020: ”Sådan ville Polen angribe med atomvåben – og Danmark ville ikke eksistere længere”, kan jeg kun frydes over, at sandheden om ”Truslen mod Danmark” omsider kommer frem i dagslyset og  ikke mindst som en korrigerende faktor til den politisk farvede DIIS rapport i 2005. Sikkerhedsmæssige hensyn kan for 42 år siden have ligget til grund for, at min prisopgave ikke dengang blev offentliggjort endsige arkiveret i Det Krigsvidenskabelige Selskab. Kun uddrag kunne læses i et interview af redaktør, Rolf Bagger, i Berlinske Weekend Avisen, Berlinske Aften, 18. maj 1978. Det kan der heldigvis laves om på nu, hvor Selskabet med 42 års forsinkelse nu bringer rapporten i sin fulde længde.

Under den kolde krig indgik naturligvis forberedelser til en reel, totalkrig – mellem Warszawa-pagten (WP/SU) og NATO. I disse forberedelser indgik øvelser, der i indhold var meget realistiske, såvel ved skriveborde på højeste plan som ved mindre militære enheder på det jordnære plan. Begge parter øvede såvel under konventionelle som nukleare konflikter. De større øvelser havde navne og typen af indholdet var efterhånden kendt af begge parter. Ved ét tilfælde: Krisen i 1983 blev en af NATO ledet øvelse(nuklear) dog tolket forkert af den øverste sovjetiske militære ledelse, hvilket var på nippet til at udløse Storkrigen. Jeg var selv aktiv deltager som én af efterretningsrådgiverne for chefen for NATO’s Nordregion. Én af de ting, der slog mig dengang, var forskellen på de to Alliancers øvelser. NATO´s militærdoktrin var defensiv dog bemærkelsesværdig, idet Vi forberedte os på modsvaret af et WP-angreb. Modsat hævdede WP også, at have været defensiv (fredelig)! Forklaringen på de to Alliancers forskellige opfattelse af begrebet ”FRED” skyldtes, at man fra WP opfattede NATO i sit væsen som kapitalistisk og ekspanderende og dermed aggressiv! WP´s forsvar mod denne ekspanderende kapitalisme, blev derfor opfattet og benævnt af WP selv som ”fredelig”. Og de militære forsvarsmidler omtaltes derfor som ”fredelige midler”. WP/SU´s forsvar mod denne opfattes som ”Fredelig ”og dens militære forsvarsmidler omtaltes/betragtedes derfor som ”Fredelige midler”. Deraf WP/SU’s benævnelse af Østersøen som ”Fredens Hav” og WP/SU militære styrker i dette som ”Fredelige midler”.

Da Warszawa-pagtens øverste ledelse var sovjetisk domineret, var det dermed også den sovjetiske militærdoktrin, der var gældende og styrende for de accepterede krigstyper, der vurderedes med sandsynlighed at falde ud til den kommunistiske sags fordel samt, hvad disse fordele sandsynligvis ville indebære. Prisopgaven handler derfor udelukkende Sovjetunionens Militærdoktrin ud fra den præmis, at det var de øvrige warszawastyrker, der var underlagt denne. På daværende tidspunkt anså den Sovjetiske Militærdoktrin ”Begrænset Krig”, som indledningsvis vil være konventionel, men sandsynligvis udviklende til nuklear krig.

Red. Høy skildrer en sovjetisk Armé-ledet (efter antal våben) troppeøvelse i 1954, hvor en nuklear bombe med 2xHiroshima sprængkraft har været anvendt. Tropperne var udrustet med beskyttelsesdragter, iltflasker og dosimetre. Den sovjetiske militære ledelse bedømte øvelsen som en succes og kunne bekræfte realismen i den militære doktrin.  Succes i sovjetisk forstand siger mere om hvorvidt målet nåedes end skadeomkostningerne!

Den konventionelle og nukleare spejleffekt i mellem USA/Vesten og Sovjetunionen var stærkt karakteristisk for forholdet mellem de bipolare magter før og under den kolde krig. Sovjetunionen fik eksempelvis først udviklet dens nukleare våben efter spionage i USA.

Den i Høis artikel viste polske angrebsplan ligner med undtagelser én af danske trusselmodeller for et WP-angreb mod landet. Sammensætningen af styrker og ledelsen heraf kunne meget vel være efter polsk opfattelse og har været en motiverende faktor set fra WP. Hvad angår den nukleare indsats, har denne været totalt styret/kontrolleret af ”Kystfrontens” ledelse (SU). Militærdoktrinen nævner, at brugen af de atomare våben vil være koncentreret til enkelte afsnit af hovedangrebsretningen på ”krigsskuepladsen”. Hovedangrebsretningen var ”Centralfonten”, rettet mod Centraleuropa. Doktrinen nævner i tilslutning hertil at angrebsstyrkerne uden for hovedangrebsretningen, eksempelvis: ”Kystfronten” rettet mod Nordtyskland, Holland og Danmark forventes at skulle gennemføre sine opgaver under samme konventionelle betingelser, som vil gælde under krig, der udkæmpes uden brug af kernevåben.

Polske efterretningsofficerers omtale af tre geografisk udpegede bunkers, beregnet til at lagre atomraketter af LUNA-1/-2 typen, er ingen begrundelse for, at sådanne våben skulle anvendes af polske hærstyrker mod Danmark. Tværtimod var nævnte atomvåben stratiske (rækkevidde indtil 6.000 km) og under fuld sovjetisk kontrol. Polen fik opgaven at bygge nævnte bunkers, men så snart de var bygget, blev de overtaget af sovjetiske styrker.

Afsluttende kommentarer

Jeg håber, at min nu mere end fire årtier gamle prisopgave vil vække interesse for historikere såvel for sikkerhedspolitiske interessenter. Opgavens klare konklusion var at klarlægge den sovjetiske doktrins grundsyn på aktuel og fremtidig sovjetisk krigsførelse. Ud fra det meget realistiske polske efterretningsbillede af dansk forsvar og den sovjetiske/WP-militærdoktrins anvendelse af operativ/taktiske og strategiske atomvåben (AV), synes det ikke bevist, at den skitserede polske operation mod Danmark ville betinge anvendelse af AV. Og i særdeleshed ikke, hvis det danske område herefter skulle blive under WP-kontrol. Det gennem 200 år anstrengte forhold mellem Rusland/Sovjetunionen og Polen (senest Sovjetunionens invasion i Pollen i 1939) og efterfølgende sovjetisk kontrol med landet gennem Warszawa-pagten indtil dennes sammenbrud i 1989, giver intet belæg for, at Sovjetunionen i 1978 ville delegere atomvåben til polske styrker. Véd betragtning af luftrummet omkring Danmark har vi – bortset fra et par afhoppende polske piloter med deres jagerfly – ingen eksempler på polske provokationer/øvelser med fly og i særdeleshed ikke af fly egnede til at bære atomvåben. Polske styrkers prioriterede opgaver har ligget på at skaffe efterretninger om dansk forsvar og egnede landgangskyster. Provokationer af dansk luftrum har alene været af sovjetisk senere russisk karakter.

Har den sovjetiske militærdoktrin relevans for den i dag, russiske? Svaret er: Ja, i dens hovedtræk, da dens i sin tid beskrevne krigsformer fortsat kan tænkes. Anvendelsen af ”Irregulær krig” er repræsenteret i den russiske krigsførelse, som vi har det mod Øst Ukraine og herunder Krim, samt den russiske bekæmpelse af de syriske oprørsstyrker. Har betydningen af atomvåben den samme relevans i dag? Svaret er: Besiddelse af strategiske atomvåben har sandsynligvis fortsat afgørende politisk værdi, indtil atommagterne kan finde sammen om en gensidig nedrustning.

 

Prisopgaven fra 1978 kan læses her

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.27.18.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.27.28.png

 

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.27.34.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.27.43.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.27.50.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.27.56.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.28.03.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.28.14.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.28.27.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.28.33.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.37.18.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.37.25.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.37.33.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.37.39.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.37.45.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.37.51.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.37.57.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.38.06.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.38.12.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.38.20.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.46.43.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.46.52.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.46.58.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.47.12.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.47.25.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.47.32.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.47.39.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.47.47.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.47.54.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.48.01.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.56.43.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.56.52.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.56.58.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.57.06.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.57.13.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.57.21.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.57.31.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.57.40.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 12.57.48.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 12.58.52.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.07.45.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.07.52.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.08.00.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.16.55.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.08.17.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.08.26.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.08.34.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.08.41.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.08.51.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.19.55.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.03.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.09.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.15.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.23.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.32.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.39.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.48.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.20.58.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.21.07.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.29.35.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.29.43.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.29.51.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.29.59.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.30.07.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.30.14.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.30.21.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.30.28.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.30.36.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.30.42.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.15.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.21.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.27.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.34.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.41.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.47.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.53.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.39.59.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.40.05.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.40.11.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.46.14.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.46.21.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.46.29.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.46.35.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.46.41.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.46.48.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.46.54.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.47.00.pngSkærmbillede 2020-06-04 kl. 13.47.08.png

Skærmbillede 2020-06-04 kl. 13.47.13.png

Artikel
Publiceret den 5. jun. 2020
Kommentarer i denne artikel: 1

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner