"Elitestyrken SAS"

Steve Crawford: Elitestyrken SAS oversat til dansk ved Hans Chr. Dahlerup Koch
og Grethe Teglbjærg.

Af oberstløjtnant Jens Mandøe ved DRLR, f t. ttj. ved HTT/HMAK,
tidligere chef for Jægerkorpset.

Den engelske titel "The SAS Encyclopedia" indikerer, at der her skulle være tale
om et opslagsværk om den britiske specialoperationsstyrke Special Air Service. Det
første umiddelbare indtryk er, at forfatteren, som af nogle kaldes "ekspert", har
udarbejdet en bog, der ikke helt kan leve op til betegnelsen "Encyclopedia". For det
første er det svært at se, hvorfra forfatteren har indhentet sine oplysninger, da der
ikke eksisterer nogen egentlig bibliografi, men alene er udtrykt, at der er anvendt
uddrag af fire bøger, hvoraf i hvert fald en er af tvivlsom karakter (Andy McNáb).
Desuden er indeks absolut mangelfuld, såfremt man ønsker at anvende bogen
som opslagsværk.
Den danske oversættelse bærer præg af manglende militær indsigt, hvor flere
deciderede engelske militære udtryk enten er forkert oversat til danske militære
udtryk eller er forsøgt militariseret fra et civilt udtryk, ikke altid lige heldigt.
Bogens første tredjedel er en noget summarisk gennemgang af SAS historie fra
oprettelsen i 1940 og frem til Golfkrigen. Der er heri ikke noget væsentligt nyt i
forhold til tidligere udgivelser, og det kan synes underligt, at den eneste SAS soldat,
der efter mit kendskab nogensinde har modtaget Victoria-korset, Major Anders
Lassen, kun bliver omtalt ganske kort i en lille rubrik.
Bogens anden tredjedel med titlen "Sådankæmper SAS" gennemgår bLa. taktikker,
indsættelsesformer og -metoder og er vel nok bogens mest interessante del for
lægmand. Her får man et lille indblik i specialoperationsstyrkers karakteristika
omend noget overfladisk og ikke altid helt i overensstemmelse med det virkelige liv.
Denne del af bogen indeholder dog også en del historiske beskrivelser som snarere
henhører til bogens første tredjedel.
Den sidste tredjedel bærer overskriften "En elites våbenarsenal" og er vel det
afsnit, der tættest lever op til betegnelsen "Encyclopedia".
Set fra en militær professionel synsvinkel synes bogen ikke at tilføre noget
egentligt nyt, sammenholdt med tidligere udgivne bøger om samme emne. Ikke
underligt når man ved, at SAS ikke selv ønsker at deltage i den slags udgivelser,
hvorfor oplysninger må hentes ad andre kanaler.
Hvorvidt bogen alligevel kan have interesse for ’’drenge i alle aldre” uden en
specialoperations- og/eller militær baggrund er ikke udelukket.
 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidskrift_128_aargang_mar.pdf

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.