Det krigsvidenskabelige Selskabs læsekreds 1985/86

Selskabet indbyder alle interesserede til at deltage i Selskabets læsekreds 1985/86, til hvilken følgende bøger er valgt:

 1. Cassino, the Hollow Victory af John Ellis.
   
 2. Held oder Feigling af Elmar Dinter.
   
 3. The Grand Strategy of the Roman Empire af Edward N. Luttwak.
   
 4. Fra kapitulationsdagene 1945 af Johan Hvidtfeldt.
   
 5. Operation Peace for Galilee af R. A. Gabriel.

Første bog påregnes udsendt i december, og deltagerne vil kunne beholde hver bogpakke i ca. 1 måned. Med den første bog vil følge en plan for rundsendelsen. Prisen for deltagelse er for medlemmer af Selskabet 120 kr. og for ikke-medlemmer 135 kr. Når bøgerne har været hele læsekredsen rundt, vil de blive udloddet blandt deltagerne.
Interesserede bedes udfylde kuponen på side 239, der i underskreven stand sendes til Det krigsvidenskabelige Selskab, læsekredsen, Forsvars- akademiet, Østerbrogades Kaserne, 2100 København 0, inden den 10. december 1985.

 1. Cassino, the Holbw Victory af John Ellis.
  Andre Deutsch 1984, 586 sider. En grundig, meget velfortalt redegørelse for kapene omkring Monte Cassino januar-juni 1944, i vidt omfang baseret'på hidtil ikke offentliggjort materiale. Bogen beskæftiger sig indgående såvel med den højere føring, for hvilken forfatteren ikke har meget til overs, som med de kæmpende troppers næsten overmenneskelige indsats. En af de bøger, der bør læses, for at vinde indsigt i kamppladsens vilkår.
   
 2. Held oder Feigling af Elmar Dinter.
  180 sider.
  En minutiøs analyse af en række kamphandlinger under II Verdenskrig, herunder slaget om Monte Cassino, for at uddrage de forhold, der afgør, om officerer og soldater løser de stillede opgaver eller giver op. Den krigshistoriske gennemgang kan virke lidt monotom, men den påfølgende analyse og de dragne konklusioner bør være obligatorisk læsning for alle, der uddanner soldater, og i givet fald skal føre dem i krig.
   
 3. The Grand Strategy of the Roman Empire af Edward N. Luttwak.
  From the 1. to the 3. Century A. D., Hopkins 1981. 255 sider. En dynamisk og velskrevet analyse, der sammenknytter periodens strategiske problemer og taktiske doktriner. »... It is a long time since I have read so important a contribution to Roman History«, skrev Times Litterary Supplement.
   
 4. Fra kapitulationsdagene 1945 af Johan Hvidtfeldt.
  Wehrmachtbefehlshaber Dänemark: Kriegstagebuch, Rigsarkivet/ Gadd 1985, 130 sider.
  Efter at have set perioden i perspektiv ved en gennemgang, centreret om de centrale tyske personer, refererer Hvidtfeldt krigsdagbogen fra 29. april -11. maj 1945, idet perioden 30. april -10. maj gengives in extenso.
   
 5. Operation Peace for Galilee af R. A. Gabriel.
  Hill & Wang 1984, 242 sider.
  Giver en udmærket indsigt i baggrunden for krigen, dens mål og føring. Derudover indeholder bogen en ret detaljeret gennemgang af kamphandlingernes forløb og den lære, der kan drages heraf, såvel på det taktiske, det materielmæssige, som på det sanitetsmæssige område.
   

Litteraturliste

Del:

Emneord

Der er ingen emner tilknyttet denne side