Det hemmelige Bornholm - bornholmerne fortæller om den kolde krig

Forfatter: Øjvind Kyrø

Forlag: People’s Press (udgivet den 7. september 2017)
Diverse: 256 sider; illustreret; vejledende pris kr. 299,95

 

Anmelder: Poul Grooss

Bornholms historie har på afgørende punkter afveget en del fra resten af landets historie. Det gjorde sig blandt andet gældende i 1658, hvor bornholmerne befriede sig selv fra Sverige. Det gjorde sig også gældende i slutningen af Den anden Verdenskrig, hvor de tyske styrker på Bornholm først overgav sig efter sovjetiske bombardementer og en sovjetisk besættelse, som kom til at vare i 11 måneder.

Med udgangspunkt i den sovjetiske erobring af Bornholm i majdagene i 1945 fortæller Øjvind Kyrø om situationen set fra bornholmernes synspunkt. Han er journalist og har med sin journalistiske tilgang gravet en række udmærkede beretninger frem.

I sin iver efter at fortælle bornholmernes historie, og hvorledes ”alle de andre” laver fejl, som går ud over bornholmerne, så glemmer han at sætte sig ind i de tyske styrkers situation i majdagene i 1945. De tyske styrker var i gang med en kæmpemæssig evakueringsoperation, hvor man søgte at redde så mange tyske soldater og civile mod vest som muligt, så de ikke kom under sovjetisk kontrol. Derfor ville Kapitän zur See Gerhard von Kamptz – den tyske søofficer, der blev udnævnt som kammandant på Bornholm i 1945 – ikke overgive sig, og evakueringerne fortsatte også efter den sovjetiske besættelse af øen.

Den 11 måneder lange sovjetiske besættelse af Bornholm bliver grundigt behandlet. Bornholmerne fik sig her nogle erfaringer, som gjorde, at de måtte tage nogle helt specielle forholdsregler, som ikke var nødvendige i den øvrige del af landet. Man var godt klar over, at hvis der kom krig eller skærpet konflikt i den øvrige del af landet, så ville man nok blive overladt til sig selv.

I de efterfølgende koldkrigsberetninger er forfatterens påstande også blevet lidt for kulørte og sensationsprægede, men han har dog fundet interessante emner frem. Der bliver redegjort for vellykkede flugtforsøg med skib fra Polen og DDR til øen. Rundt om øen har der også udspillet sig tragedier med flygtende, som ikke klarede de store strabadser under sejlads eller svømning mod den frie verden. Et antal polske og østtyske fly landede på Bornholm, og mest spektakulær var den 21-årige polske pilot Franciszek Jareckis flugt. Han landede på Bornholm – den dag Stalin døde – med et MiG-15 jagerfly, som var interessant for Vesten at studere.

Bornholm havde under Den kolde Krig stor tilgang til Hjemmeværnet, som her fik overladt mange opgaver. Desuden havde øens befolkning – undertiden i samarbejde med centraladministrationen – truffet særlige foranstaltninger vedrørende penge, kommunikation, forsyninger, nødhospitaler m.m. Der er interviews med nøglepersoner, og der bringes beretninger om radarstationen på Rytterknægten og lyttestationen på Dueodde.

En god detalje i bogen: Ved det første folketingsvalg efter besættelsen fik Danmarks Kommunistiske parti en voldsom fremgang – undtagen på Bornholm, hvor lokalbefolkningen nu havde stiftet bekendtskab med sovjetiske forhold.

Del: