Den Store Krig – Europæernes Første Verdenskrig

Anmeldt af Adam Steen Petersen

”Den Store Krig – Europæernes Første Verdenskrig” Af Nils Arne Sørensen. Udgivet af Gads Forlag i 2014, 3. udgave, 1. oplag. 299,95 kr. 527 sider. ISBN 9788712049043

Foto: Gad.dk

Her har det især været de politiske, militære og sociale omstændigheder, som Sørensen på en god og levende måde har forstået, at formulere på dansk.

Med en genudgivelse her ved 100-året for krigens udbrud, kunne man måske mistænke Sørensen for, med et par småændringer, bare at ville sælge et ekstra oplag. En sådan mistanke gøres imidlertid til skamme, når man først går i gang med bogen.

I indledningen skriver Sørensen selv, at han, udover et særskilt emne om Danmark under 1.Verdenskrig, især har tilføjet ny viden om Østfronten og Balkan, krigens slutfase og årsager, samt erindringer og mindekultur efterfølgende.

Når man gennemgår de forskellige afsnit ses dette tydeligt, hvor eksempelvis de seneste års forskning flere steder er blevet integreret. Dette betyder imidlertid ikke at Sørensen blindtaccepterer disse resultater, hvilket eksempelvis kommer til udtryk ved placeringen af ansvaret for krigens udbrud. Sørensen fastholder her i klassisk Fritz Fischer-stil et tysk hovedansvar, hvor de sidste års forskning ellers har haft til formål i højere grad at fordele dette mere ligeligt i mellem stormagterne, eller at skubbe det over på Østrig-Ungarn.

Den største tilføjelse fra Sørensens hånd er afsnittet om Danmark. Dette afsnit synes måske lidt malplaceret i en bog om 1. Verdenskrig, hvor landet strengt talt spillede en meget lille rolle ved dets neutralitet. I kraft af, at Sørensens udgangspunkt som et dansksproget værk, hvor også dedansksindede nordslesvigere medvirker flere steder, fungerer dette imidlertid fint. Afsnittetskriver ”Puslingelandet” efter Jeppe Aakjær, og dets problemer med neutralitetens opretholdelse, afhængigheden af udenrigshandlen med både Tyskland og England og balancegangen mellem disse.

Herudover er fokus på den øgede mængde regeringsindgreb i samtiden, forsøget på at hjælpe befolkningen igennem krigens påvirkning af priserne med Dyrtidslov, understøttelse af arbejdsløse og sociale boligbyggerier. Dette, ifølge Sørensen, er også grunden til at revolutionen aldrig kom til Danmark, sammenholdt med at arbejderklassen ikke måtte forbløde på slagmarkerne. Dette til trods for enkelte krusninger, som bl.a. ”Slaget på Grøntorvet”. Krigens påvirkning af Danmark på forskellige niveauer belyses derfor fornemt af Sørensen, sommed dette afsnit kort og præcist opridser den danske oplevelse af krigen.

Resten af bogen behandler krigens påvirkning af resten af Europa, både hvad angår geografi og mindekultur. 1. Verdenskrig står derfor på alle måder som definerende for resten af det 20. århundredes historie, og så godt som alle de konfliktersom efterfølgende udvikler sig, kan spores tilbage hertil. Dette er derfor en kærkommen reminder i forhold til de historikere, der først begynder det 20 århundredes historie ved den 2. Verdenskrigs udbrud.

Sørensen gør et allerede fortrinligt værk endnu bedre, og med sin opdatering og udbygning af dette i forhold til de danske forhold er denne bog fortsat yderst relevant som et dansk perspektiv på den store krig og som generel introduktion til denne i øvrigt.

Del: