De danske varulve. En politimands efterforskning i ukendt besættelseshistorie

Anmeldt af Niels Bo Poulsen

De danske varulve. En politimands efterforskning i ukendt besættelseshistorie; Erland Leth Pedersen; Politikens Forlag; 2015; 213 sider; Illustreret; Pris: 250,- kr. 

De danske varulve er en letlæst og interessant personlig beretning om politimanden Erik Leth Pedersens efterforskning af den danske gren af nazisternes varulvenetværk. Denne undergrundbevægelse, som skulle bedrive sabotage og terror bag fjendens linjer, blev aldrig nogen alvorlig trussel mod de allierede, og der kendes meget få dokumenterede tilfælde af organiserede varulveaktiviteter i det befriede Europa eller i det besatte Tyskland. Danmark er ikke nogen undtagelse, og der ville derfor være meget lidt at skrive om de danske varulve, hvis det ikke var fordi, Erik Leth Pedersen i 2012 ved et tilfælde stødte på en række effekter på Københavns Politigård, som kastede nyt lys over opstillingen af varulvegrupper i Danmark.

Det fundne materiale, som efter alt at dømme indgik i den politimæssige efterforskning af landssvigersager relateret til besættelsen, indeholdt blandt andet et stort antal blanke legitimationskort, rationeringsmærker og købekort. Dertil kom stempler med navne på forskellige danske kommuner og folkeregisterkontorer, samt en række dokumenter, som vielsesattester og fødselsattester – klar til at blive udfyldt. Materialet peger på, at de tyske efterretningsofficerer og deres danske håndlangere, som i foråret 1945 organiserede et dansk varulvenetværk , havde gjort deres hjemmearbejde godt – i forstanden, at de dokumenter, som skulle til for, at man kunne leve under falsk identitet gennem længere tid var fremskaffet. Også på et andet område var infrastrukturen forberedt til at danske varulve kunne gå i aktion: dels var et ikke ubetydeligt antal mænd og kvinder rekrutteret, dels var depoter af våben, ammunition, sprængstoffer og andre materialer gravet ned et betydeligt antal steder i landet. Når man politimæssigt interesserede sig for sagen efter så mange år, var det ikke mindst fordi det befrygtedes, at der stadig lå uopgravede depoter af våben og sprængstoffer, og jagten på sådanne er bogens omdrejningspunkt.

Bogen veksler mellem fiktion – i form af opdigtede bud på, hvordan en række hændelser i krigens sidste tid måske udfoldede sig – og fakta. Sidstnævnte udgøres af Erik Leth Pedersens beretning om sine egne undersøgelser, dels af fyldige afhøringsrapporter, avisudklip og andet materiale fra den tidlige efterkrigstid. Det er efterhånden et hyppigt anvendt greb i moderne historieformidling at benytte sig at digtende indslag, som det også sker her, og dette greb fungerer udmærket.

Teksten er generelt letlæst, og det er spændene at læse, hvordan man som kriminalbetjent griber en efterforskning af denne type an. Men enkelte steder taber den fokus; dette gælder særligt side 169-176, hvor en række dagbladsudklip bliver refereret tæt og uden at bidrage nævneværdigt til teksten. Disse sider er symptomatiske for bogens væsentligste problem: Dens meget refererende og ikke særligt analytiske stil. Baseret på en række vigtige efterforskningskilder gives læseren en udmærket redegørelse for, hvad det i samtiden lykkedes at afdække om det danske varulvenetværk, men længere kommer man ikke. Forfatteren er eksempelvis næsten tavs om, hvorfor det ikke kom til egentlige varulveaktiviteter – de mest nærliggende muligheder er jo nok Tysklands totale nederlag, og at den omfattende bølge af interneringer efter 4. maj nok også ramte de fleste ”slumrende” varulve. Der var altså ikke meget perspektiv i, at bedrive varulve-aktiviteter efter befrielsen og de fleste medlemmer var nok blevet internerede – for intet tyder på at det i større omfang lykkedes at rekruttere fra andet end kredse, som i forvejen var kendt som tyskvenlige. Men analyser ad linjer som ovenfor foretaget, er der alt får få af i bogen, og derfor er det begrænset, hvor meget klogere man som læser bliver af bogen.

Varulvene var som nævnt ikke et særligt dansk fænomen og kan kun forstås i en international kontekst. Man savner derfor inddragelse af den relevante faglitteratur på tysk og engelsk om emnet og dette sammen med bogens lave analytiske niveau og referende tilgang til emnet er årsagerne til, at Erik Leth Pedersens ellers velskrevne kriminalfortælling kun tildeles tre faner.

Del:

Emneord