Dansk viden 1941 – 1945 om Holocaust – belyst ved den illegale presse

Anmeldt af Poul Grooss

Palle Andersen. Udgivet den 4. maj 2010 af Syddansk Universitetsforlag. 195 sider illustreret. Pris kr. 148.

Foto: universitypress.dk

Bogens hovedspørgsmål er: ”Hvad vidste man i Danmark under besættelsen om alt dette?” Ved gennemlæsning af illegale blade fra ”Historisk Samling fra Besættelsestiden” har forfatteren dannet sig et overblik over, hvad der blev formidlet af informationer. Jo længere man kommer frem i besættelsestiden, jo nøjagtigere bliver informationerne. Ind i mellem har en læser af et illegalt blad kunnet skaffe sig oplysninger om KZ-lejre og om systematiske mord på jøder. Til gengæld havde de daværende læsere ingen som helst muligheder for at efterprøve nyhederne, og der var jo rigeligt med falske informationer i omløb. Dermed kommer man som læser af denne bog frem til en underlig konklusion: ”Ja, Danmarks befolkning havde fået oplysning om jødeudryddelsen, men befolkningen havde ikke mulighed for at kontrollere oplysningernes ægthed”.

Særlig interessant er det at følge principperne i nyhedsformidlingen i USSR, USA og Storbritannien. Her fik man kendskab til jødeudryddelser, men de skulle i propagandaens tjeneste helst tage sig ud som tyske overgreb mod de lokale befolkninger. Så var det nemmere at mobilisere noget modstand mod tyskerne. Dog skal det også siges, at det totale omfang af jødeudryddelser først begyndte at stå helt klart med den første sovjetiske erobring af en udryddelseslejr i 1944.

Bogen er udgivet med støtte fra en række fonde. Den er forsynet med noter og litteraturliste.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.3_2010.pdf

Del: