Dansk orlogshistorie 1510 – 2010

Anmeldt af Poul Grooss

Af Orlogshistoriker Hans Christian Bjerg. Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum. 192 sider illustreret. Pris kr. 100. Bogen blev præsenteret i Asia House på Indiakaj i København den 1. juni 2010. Den engelske udgave, ”A History of the Royal Danish Navy 1510 – 2010”, blev præsenteret den 6. august 2010. Begge udgaver er udgivet med støtte fra ØK’s Almennyttige Fond.

Foto: ESBERN SNARE i ADEN bugten i 2011. Forsvaret.dk

Christian IV beskrives som ”flådekongen”, der fra barnsben var opfostret med rigskansler Arild Huitfeldts ord, om ”at Flåden vil jeg ikke tale om, da hver mand ved, den er fornøden……”

Kongen beskæftigede sig personligt med krigsskibsbygning, kanonstøbning og bygning af den nye flådebase eller ”Tøjhus” på Slotsholmen. Han deltog ivrigt i sejlads med Flåden og var ofte i Norge. Han deltog endvidere i en sejlads med syv orlogsskibe til England og sørgede for, at Flåden blev sendt ud for at skaffe kolonier til Danmark. Flåden oplevede en storhedstid frem til 1644, men efter en indledende flådesejr ved Kolberger Heide – hvor der alene på dansk side deltog 11 admiraler - blev Flåden i et følgende slag kort tid efter nærmest udslettet, og hermed begyndte Danmarks lange nedtur fra stormagtstatus.

Hannibal Sehesteds testamente fra 1666 er værd at lægge mærke til: Han anbefalede kongen at forøge Danmarks maritime potentiale, fordi:

· Flåden var nødvendig for at vedligeholde forbindelsen mellem landsdelene,

· orlogsskibene selv kunne indvinde en del af deres anskaffelsesudgifter ved at eskortere handelsskibe og medbringe fragt,

· hæren kun tærede på landets midler uden at gøre en lignende nytte,

· det kun var til søs, at Danmark kunne slå Sverige og

· Flåden var det eneste attråværdige for en alliancepartner”.

 

Herefter følger en beskrivelse af Den skånske Krig og opbygningen af den nye base Nyholm under ledelse af Niels Juel. Herefter skildres Den store Nordiske Krig og den efterfølgende periode, som vel var den dansk – norske flådes storhedstid. Holmen var Danmarks største og højst udviklede arbejdsplads. En af nøglepersonerne i 1700-tallet var general-admiral-løjtnant Frederik greve Danneskiold-Samsøe, der var flådens store administrator og reformator.

Englandskrigene med Slaget på Reden, Københavns bombardement, ”Flådens ran” og kanonbådskrigen sætter en stopper for landets indtjening. Her er en god beskrivelse af såvel de store linier i krigen som detaljer omkring brugen af kanonchalupper og kanonjoller.

Efter napoleonskrigene står et forarmet Danmark tilbage uden Norge, uden flåde og uden penge, så genopbygningen med en ny flådeplan 1815 tager tid. En passant oplyses, at i 1840 – 1841 sendes korvetten Bellona blandt andet til Buenos Aires, hvor et besøg af diktatorens datter giver balletmester Bournonville inspiration til balletten ”Fjern fra Danmark”. Kom ikke og sig, at flåde og kultur ikke går hånd i hånd. I de to følgende krige blokerede Flåden de tyske havne, men efter 1864 gik det rigtig galt, selv om Flåden havde skaffet det eneste lyspunkt i krigen med Suenssons sejr over en østrigsk flådestyrke ved Helgoland.

Herefter kommer en udvikling, som er præget af en voldsom teknisk udvikling, hvor det lykkes for Danmark, takket været indsigtsfulde chefer og ingeniører, at kunne følge med.

Udviklingen beskriver kort Flådens forhold under Den første Verdenskrig, de to katastrofale nedskæringer i 1922 og 1932 samt oplægget til besættelsen. Der gøres en del ud af forholdene i forbindelse med besættelsen, de første år under besættelsen, sænkningen af Flåden i 1943 og modstandskampen og personellet i allieret tjeneste. Det historiske er ført videre med Den kolde Krig og perioden helt frem til i dag.

Det er en flot, let læst og overskuelig bog, som er forsynet med mange illustrationer, der på udmærket vis beskriver hele Flådens historie. Der er mange nyttige detaljer så som sproget i Flåden gennem tiden, Flådens forskellige betegnelser, rekrutteringen, skibsbygningen, våbenudviklingen, søofficersuddannelsen m. v. Den er tillige forsynet med gode citater, og på grund af den kronologiske opbygning er den nem at anvende som opslagsværk. Den finansielle støtte har muliggjort en udsalgspris på kr. 100, som må siges at være noget af et kup for så smuk en bog, som burde pryde ethvert dansk hjem.

Med den engelske version har Flåden fået en særdeles god gaveide til udlændinge. Oversættelsen er i sig selv lidt af en præstation, og den har været en udfordring for såvel forfatteren som oversætteren, Vivian Hovmand. Når man for eksempel skal oversætte en 1700-tals kommission, som ikke har sin lige i England, til engelsk, så kan der hurtigt opstå forståelsesproblemer. Også den engelske udgave fortjener stor ros.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.3_2010.pdf

Del: