The Danish Straits and German Naval Power 1905 – 1918

Anmeldt af Poul Grooss

Redigeret af Michael Epkenhans og Gerhard P. Gross. Udgivet som Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte, Band 13, i 2010 af Militärgeshichtliches Forschungsamt, Zeppelinstrasse 127/128, D – 14471 Potsdam, Tyskland. (www.mgfa.de). ISBN 978-3-941571-11-2. 189 sider illustreret. Kan også indkøbes via nettet. Pris 16,90 EURO ved www.Amazon.de

Kilde: ebay.com.au

Denne bog er et resultat af en militærhistorisk konference, som blev afholdt på Forsvarsakademiet. Den består af en introduktion af oberst, Dr. Hans Ehlert samt 12 bidrag fra militærhistorikere fra Tyskland, Storbritannien, Holland, Sverige og Danmark. Alle bidrag er skrevet på engelsk. Det hollandske bidrag er lidt i udkanten af emnet, men skildrer til gengæld en parallelsituation til den danske. Dette afsnit hedder meget betegnende ”Threatened  neutrality: Holland between the German Army and the British Navy”.

Bogen giver – trods sit beskedne omfang på kun 189 sider - en fyldig beskrivelse af de udenrigspolitiske og sømilitære opfattelser i perioden, herunder de forskellige magters udgangspositioner før krigen. Der bliver først og fremmest redegjort for den tyske situation omkring strædeproblematikken frem til 1914 ved Michael Epkenhans’ bidrag.  Den fremragende britiske historiker Andrew Lambert skildrer herefter hele den britiske opfattelse og planlægning set gennem Royal Navy’s briller fra 1905 - 1918.

De danske synspunkter er dækket ved Camilla M. B. Christensens indlæg om strategiopfattelsen og den danske forsvarsdebat 1902 – 1909, Jens Ole Christensens artikel om ”Lütken-samtalerne” (mellem kaptajn Lütken fra Krigsministeriet og den tyske generalstabschef Helmuth von Moltke), Hans Branners omtale af den danske mineudlægning/minekrise i august 1914 og to artikler af Michael Clemmesen om henholdsvis Flådens synspunkter 1909 – 1918 og Hærens overvejelser omkring positionsforsvaret.

Sveriges førende militærhistoriker, Gunnar Åselius, skriver om Sverige og De danske Stræder. Her fremlægges blandt andet synspunkter om Sveriges støtte til og afhængighed af Tyskland. Werner Rahn skriver om den tyske søkrigsførelse i Østersøen. Det er formentlig mere eller mindre ukendt stof for de fleste. Denne artikel indeholder en række særdeles gode kort. Her redegøres for betydningen af ubåde, torpedoer og miner, for russernes tilbageholdenhed med de store skibe, den vellykkede tyske amfibiske landgang på Øsel i 1917 etc. Alt i alt nogle særdeles spændende synspunkter vedrørende stræderne, stormagterne og de små landes forsøg på neutralitet.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.1_2011.pdf

Del: