Guide til Danmarks indkøb af nye kampfly

 

Anmeldt af Rune Holmeå Iversen

Andreas Krog: Guide til Danmarks indkøb af nye kampfly. Andreas Krog Medier ApS og Books on demand. 2015. 76 sider. Pris: 109 kr. (softcover) eller 89 kr. (Epub/pdf)

Foto: Nytkampfly.dk

Indkøbet af nye kampfly til Flyvevåbnet skal efter mange forsinkelser besluttes i løbet af 2015, både hvad angår type og antal. Der har dog ikke været specielt megen offentlig debat omkring denne våbenanskaffelse, der er den største i nyere tid, til trods for at den eksisterende politiske enighed om nødvendigheden af indkøbet. Det forsøger dette hæfte at råde bod på, ved at give den forudsætningsløse læser en introduktion til de flytyper som er i spil, samt de faktorer som gør sig gældende i indkøbsprocessen.

Bogens forfatter, journalisten Andreas Krog, driver hjemmesiden kampfly.dk, hvor han søger at beskrive Forsvarets indkøb af større materielgenstande såsom fly og pansrede køretøjer. Dette hæfte er således en sammenskrivning af indlæg, analyser og kommentarer der allerede har været publiceret på selve hjemmesiden. 

Bogen er inddelt i en række små kapitler der indledningsvist kort redegør for Flyvevåbnets nuværende situation. Herefter beskrives de centrale danske aktører i processen, i form af de militære værn, den danske forsvarsindustri, folketingets politikere, forsvarspolitiske kommentatorer/eksperter samt i sidste ende det danske folk. 

Herefter skifter fokus til de gevinster som dansk industri står til at høste i form af modkøbsaftaler og produktion af dele til de forskellige kandidatfly. I forlængelse heraf beskrives de lobby-og påvirkningsmetoder som de forskellige flyproducenter har anvendt i håb om at gøre netop deres produkt til favorit i den danske konkurrence.

Nu kommer vi så til den faktor som hæftets forfatter tydeligvis tillægger størst vægt, nemlig den storpolitiske. Her redegøres der fint for hvilke konsekvenser udenrigs-og sikkerhedspolitiske konsekvenser det sandsynligvis vil have, hvis Danmark vælger et amerikansk produceret fly kontra et europæisk og omvendt.

Til slut gives der et kort portræt af hver af de tre fly der på nuværende tidspunkt er kandidater, nemlig den europæisk producerede Eurofighter samt de to amerikanske flytyper F/A-18F Super Hornet og F-35 Lightning II. Herudover gives der også en beskrivelse af de to fly som var med i konkurrencen, men som ikke kom med i den endelige udvælgelse, nemlig den svenske JAS 39E/F Gripen og den franske Dassault Rafale. Forfatteren vurderer her, at der reelt har været tale om en fri og meritbaseret konkurrence imellem forskellige kandidater der hver har deres styrker og svagheder.

Sproget er forholdsvist nemt at læse, omend lejlighedsvist præget af ”tekniksprog” og enkelte neologismer. Forfatteren redegør på udmærket vis for, hvorfra han har sin viden, samt hvornår de synspunkter han præsenterer er baseret på officielle udtalelser, og hvornår han kolporterer rygter og formodninger.

Der er sådan set kun et stort problem med hæftet: Den næsten fuldstændige mangel på militært funderede argumenter og analyse af hvilken flytype der er mest egnet. Det er som om forfatteren fuldstændig overser det faktum, at den eneste reelle grund til at det danske Flyvevåben skal besidde kampfly er for at kunne bevare eller (gen)opbygge en operativ militær kapacitet, der bør være afpasset det militære scenarie hvori flyene tænkes anvendt. På den anden side reflekterer forfatteren vel her blot den måde kampflyindkøbet er blevet grebet an på fra Statens side, idet den organisation i Forsvarsministeriet der skal forestå indkøbet reelt er opbygget som enhver anden civil projektorganisation og tillige er under ledelse af en civil ”Djøffer”. Når Staten således behandler dette indkøb som ethvert andet, hvorfor skulle hæftets forfatter gøre anderledes? Et andet og til dels relateret problem er, at når flyenes militære egenskaber endelig søges beskrevet, sker dette ved hyppig brug af ”tekniksprog” og militære begreber, der ikke bliver forklaret og som vil være vanskelige at forstå for den forudsætningsløse læser. Idet hæftet for så vidt blot er en sammenskrivning af materiale allerede publiceret på kampfly.dk, kan man også spørge sig selv, om hvorvidt denne publikation udfylder noget reelt behov.

Hæftet anbefales til den militært uerfarne læser som ønsker en introduktion til kampflykøbet og som ikke ønsker at bruge tid på at gennemse hjemmesiden kampfly.dk for gamle indlæg, samt til den mere erfarne læser som ønsker et hurtigt men ufuldstændigt overblik over indkøbsprocessens forløb.

 

Kommentarer

Jeg ser at jeg i min anmeldelse er kommet til at angive en forkert URL (www.kampfly.dk). Den korrekte er naturligvis www.nytkampfly.dk

Mea Culpa

Del: