Brødrene Nielsen – Breve fra Den Spanske Borgerkrig

Forfattere: Albert Scherfig, Charlie Krautwald, Daniel Madsen og Nadia Zarling, Forlaget Nemo, København 2014; 367 sider
Anmeldt af Adam Steen Petersen

Man fornemmer klart i denne fortælling, at krigen ikke kun var frontliv og fascister, men også længsel, lyster og mad og drikke, og det bidrager til at skabe et levende billede af de tre brødre trods årenes gang.

Brødrene Harald, Kai og Aage Nielsen drog i sensommeren 1936 til Spanien for at deltage i Den Spanske Borgerkrig på Republikkens side. Deres oplevelser beskrives her i bogen igennem breve sendt til deres familie og interviews, og er i høj grad værd at læse.

Bogen er udgivet på venstrefløjsforlaget ”Nemo”, og de 4 forfattere er klart sympatisk indstillede overfor brødrene og deres politiske ståsted, men dog ikke i en grad, der forekommer problematisk.
Brødrenes og familiens breve udgør det primære kildemateriale, men samtidig supplerer forfatterne med jævne mellemrum med baggrundsresearch, der samler trådene, herunder også med en lettere gennemgang af Den Spanske Borgerkrigs forløb, som giver et bredere perspektiv på denne. Der trækkes her på engelsksprogede standardværker af forskere som Paul Preston og Anthony Beevor såvel som en god mængde dansksproget arkivmaterialemateriale og tidsskrifter som Arbejderbladet, som brødrene selv skrev indlæg til, og som dækkede krigen intensivt.

Bogen indledes bl.a. med en god beskrivelse af persongalleriet, der vidner om at brødrene vokser op i et politisk bevist miljø.  Arbejderidentifikationen og kampen imod især Konservativ Ungdom har tilsyneladende fyldt meget, og der har derfor ikke været langt fra tanke til handling, da muligheden for at bekæmpe fascismen med våben i hånd bød sig til. Et klart fjendebillede og en rimelig sort/hvid konflikt fra brødrenes og deres omgangskreds’ synspunkt.

De fires rejse til Spanien er temmelig dramatisk, da den foregår med ganske få penge på lommen og igennem fjendtligsindede områder (Tyskland især). Men den bærer også præg af den internationale solidaritet, hvor brødrene finder støtte hos arbejdere og i fagforeninger på vejen.
I Spanien mærker de med det samme den magtkamp som undergravede den fælles kamp imod Francos tropper, da de som medlemmer af kommunistpartiet sættes fast af anarkisterne ved deres ankomst til Barcelona-området. Herefter følges brødrenes indsats i krigen, i bl.a. De Internationale Brigader, først som infanteri og senere som del af en luftværnsenhed.

Brødrene meldte sig tidligt i krigen, og det lader til at have givet dem en træning, der, sammenholdt med luftværnsenhedernes mere tilbagetrukne stilling, hjalp dem til at overleve krigen i modsætning til mange af de andre skandinaviske deltagere. 

Korrespondancen med hjemmet fokuserer meget på de nære ting som faderens arbejdssituation, forskellige familiemedlemmers trivsel og mad, hvilket utvivlsomt har været et kærkomment afbræk fra dagliglivet ved fronten. Det politiske fylder dog også meget, og der både krigens gang og de hjemlige forhold kommenteres, hvor både Kongen og Socialdemokratiet står for skud.
Brødrene bliver ”kendte” i venstrefløjspressen, og kommenterer også med indlæg til bl.a. Social-Demokraten dennes fortolkning af de interne stridigheder imellem Kommunistpartiet, Anarkisterne og Trotskister, og nedtoner disse forskelligheder. Det er tydeligt, at man også her håber på fortsat at kunne holde venstrefløjen samlet imod Francos fascister, der med en mere ubetinget tysk og italiensk støtte i ryggen efterhånden får overtaget.  Man mærker her tydeligt den ægte og dybtfølte sympati med den spanske befolkning hos brødrene og frustrationen over det internationale samfunds passivitet.
Én af brødrene, Harald, bliver i Spanien helt til De Internationale Brigader sendes hjem, imens de to andre forlader konflikten tidligere. 

Den radikalisering, som brødrene naturligt har oplevet igennem deres krigsdeltagelse, bidrager til at ”lette” overgangen til modstandsarbejdet, som de naturligvis også deltager i under den tyske besættelse af Danmark efter deres hjemkomst. Alle tre brødre deltager i modstandsarbejdet, som bliver behandlet i den sidste del af bogen, og den yngste af dem omkommer herved. I bogens epilog beskrives de to overlevende brødres videre skæbne, som for begges var mærket af ungdommens krigsdeltagelse i Spanien og hjemme.

Brødrenes fortælling er helt grundlæggende spændende, men forfatternes arbejde med skriftligt og mundtligt kildemateriale såvel som baggrundslitteratur må især fremhæves. Uden at skære for meget eller at ændre for lidt, som det desværre nogle gange ses, er der her udvalgt relevant litteratur fra både brødrene og hjemmefronten. Krigen var ikke kun frontliv og fascister, men også længsel, lyster og mad og drikke. Det fornemmer man klart i denne fortælling, og det bidrager til at skabe et levende billede af de tre trods årenes gang.

Del: