Bøger 1964

Carola Stern: »Ulbricht — eine politische Biographie«. Kiepenheuer & Witsch, K öln 1964.

Typen har ligefrem fået et alment anerkendt navn, hvad der kunne tyde på, at den spiller en ganske stor rolle. Og da typen findes i det kommunistiske partimaskineri, så er typebetegnelsen blevet russisk. »Apparatschik« hedder den.

Carola Stern mener, at den østtyske diktator Walter Ulbricht er typisk — for typen. Hun burde vide det. Indtil 1951 var hun lærer på SED-partihøjskolen, det sted, hvor det østtyske kommunistpartis funktionærer uddannes. Så svigtede troen, hun flygtede til Vesttyskland, og hun begyndte at skrive. Først — det var i 1957 — standardværket over Østtysklands kommunistiske parti SED: »Porträt einer bolschewistischen Partei«. Og nu den første Ulbricht-biografi, som er udsendt vest for jerntæppet.

Det ser dog ud til, at Walter Ulbricht menneskelig set er noget af det mest uinteressante, som findes på denne jord. »En politisk farlig, menneskelig indtørret og derfor ynkelig småborger« kalder forfatteren ham. Men en af de småborgere, som dette århundredes politiske forviklinger gav urimelig megen magt — og som misbrugte denne magt. Det er dette, som gør biografien af et komplet uinteressant menneske til en interessant bog.

Det viser sig, at hvad der ville være alvorlige personlige karakterbrist hos os andre, det er nødvendige dyder for en apparatschik. Ulbricht kan ikke slappe af — og hans arbejdsevne overgår derfor alle medarbejderes og alle modstanderes. Han kan ikke opnå medmenneskelig kontakt — og det er en let sag for ham at lade »sagen« triumfere over menneskelige hensyn. Han mangler fantasi — og derfor skaber ban orden og organisation mens andre teoretiserer, og sådan får han partimaskineriet i sin bule bånd; — og sådan undgår lian at komme i klemme under ideologiske stridigheder. Han har ingen patriotiske fornemmelser — og derfor falder det ham naturligt at modtage sine ordrer fra Moskva.

En apparatschik syet efter mål.

Ved at lære ham at kende, erfarer vi en bel del om en kommunistisk bevægelse, som kan styres af sådanne personer. Man bliver klogere af at vide, hvordan Ulbricht fik magten — måske endnu klogere af at vide, hvordan han bevarer den. Hvordan man klarer befolkningens modstand i en autoritær stat ved at bruge magt, men også ved at spille de enkelte befolkningsgrupper ud mod hinanden; hvordan man klarer den farlige partiinterne opposition; hvordan man bevarer de skiftende russiske magthaveres tillid — Carola Stem ved, hvordan man gør, for hun ved, hvordan Walter Ulbricht har båret sig ad.

Hun fortæller det på en særdeles fængslende måde og alligevel uden at der er blevet nogen propaganda-tryksag ud af hendes bog. Den er objektiv, den er kritisk mod det egne materiale, den forsøger at være retfærdig. At rakke ned, at forvrænge udtalelser, at bagtale — det overlader forfatteren til apparatschik’erne.

Des stærkere virker denne bog på den politisk interesserede læser.

R. Markus

 

Flyvningens historie, oversat af Mogens Boisen. Skandinavisk Bogforlag 1963, 427 sider, kr. 145,— . Tilsendt fra Munksgaard, International Boghandel.

I rækken af udenlandske bogværker i stort format er nu også på dansk udkommet denne bog om flyvningens historie, der i sin oprindelige engelske udgave er udsendt under redaktion af American Heritage Publishing Co.

Bogen er et pragtværk med et væld af fremragende billeder såvel i farver som sort-hvide suppleret med en kortfattet og letflydende tekst. Den skildrer menneskets drøm om og kamp for at kunne bevæge sig i lufthavet fra Oldtidens gudedyrkelse af vingede væsener over Leonardo da Vin- cis fantasifulde konstruktioner af flyvende maskiner, ballonfartens epoke og flyvemaskinens barndom frem til vore dages supersoniske jetmaskiner og raketter.

Det er militærflyvningen som har været den store katalysator for flyvningens udvikling frem til det stade, den har idag. En væsentlig del af bogen er derfor naturligt viet flyvningens udvikling under de to store verdenskrige, men også de store pionerskikkelser fra flyvningens barndom får deres plads i beretningen. For en dansk læser er det dog lidt beskæmmende, at Ellehammers berømte flyvning på Lindholm i september 1906 klares med to gange tre linier (side 118 og 119). Først i det afsluttende kapitel om flyvningen i Danmark, skrevet af ingeniør Per Weis- haupt, ydes der ham og de andre danske pionerer lidt større retfærdighed.

Bogen er forsynet med et omfattende indeks.

Det er en bog som nok ikke vil finde den største udbredelse, men som enhver, der interesserer sig for luftens eventyr, vil vide at værdsætte.

m.

 

Nedrustningsudvalgets beretning 1964, Udenrigsministeriet, 60 sider.

Nedrustningsudvalget, der nedsattes i 1961 med den opgave at følge udviklingen i nedrustningssagen, har nu afgivet sin anden rapport til udenrigsministeren. Den første beretning, der blev offentliggjort i august 1963 indeholdt en redegørelse for udvalgets arbejde i tiden 1. september 19*61— 31. december 1962 og en oversigt over den internationale udvikling med hensyn til nedrustning i 1962. Nærværende beretning dækker udvalgets virksomhed i kalenderåret 1963 og refererer den udvikling, der i 1963 er sket i de internationale nedrustningsforhandlinger.

Som bilag er optaget en kronologisk oversigt over vigtige begivenheder i de internationale nedrustningsforhandlingers historie fra 1899 til 1960 samt de resolutioner vedrørende nedrustningsspørgsmål, som er vedtaget på FN generalforsamling, herunder bl. a. atomprøvestopaftalen.

Det er tanken at nedrustningsudvalget hvert år vil afgive en tilsvarende standpunktsrapport.

 

Die militärischen operationen in Europa 1939—1945, Kümmerly & Frey, Bern, tilsendt fra Jul. Hansens Importboghandel.

Det kendte kortfirma Kümmerly & Frey har udsendt en ny og revideret udgave af sit europakort, der ved hjælp af pile og korte oversigter viser forløbet af den anden verdenskrig i Europa og Nordafrika.

Bibliotekscentralen har udsendt 49. årgang af Dansk Tidsskrift Index, 1963, der er en systematisk fortegnelse over indholdet af ca. 300 danske og en del nordiske tidsskrifter.

red.

PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon boeger_1964.pdf

Litteraturliste

Del: