B. H. Liddell Hart: The Memoirs of Captain Liddell Hart.

B. H. Liddell Hart: The Memoirs of Captain Liddell Hart. Volume Two. Cassell, London 1965. 334 sider, 42/-.
 

Storbritannien frembragte to militærkritikere af international betydning i tiden mellem de to verdenskrige, nemlig generalmajor J. F. C. Fuller og Captain B. H. Liddel Hart. Det var utvivlsomt Liddell Hart, der fik den største indflydelse på organisation og taktik af de hære, der kom til at kæmpe i den anden verdenskrig, ikke mindst af denne grund har hans memoirer en betydelig interesse. Det nu foreliggende andet bind er på samme måde som det nylig udsendte første bind fængslende læsning, nyttig og overmåde oplysende for tiden mellem de to verdenskrige, det gælder såvel det militære studium som studiet af den politiske historie i mellemkrigstiden og ikke mindst af den politiske optakt til den anden verdenskrig.

Liddell Hart søgte i 1920’me og 30’rne gennem en overmåde omfattende militær skribentvirksomhed at skaffe sig indflydelse på begivenhederne og udviklingen så at sige fra dag til dag. Over sine ideer, deres gennemførelse eller modstanden derimod, over sine samtaler, diskussioner og brevvekslinger m. v. har han ført omfattende notater, der nu bliver en vældig kilde af oplysninger, som forfatteren kan øse af, og som læseren kan glæde sig over. På den måde får man også et særdeles levende billede af manden bag ideerne og
bogen. En mand, der utvivlsomt så mange ting klarere og så dem før andre så dem, en banebryder, der oftest så rigtigt, men som hverken den gang eller nu, da han ser tilbage, sætter sit lys under en skæppe.

Størsteparten af sine militære artikler og bøger skrev Liddell Hart ud fra den antagelse, at hans tanker ville være nyttige for de officerer, der skulle føre kommando i den næste krig - og utvivlsomt har hans omfattende forfatterskab haft en betydelig indflydelse på den militære tænkning op til den anden verdenskrig. Derfor er det forstemmende at læse om den modstand, han mødte i den engelske hærs ledelse, men det er ligefrem chokerende at blive stillet over for hans påstande om, at ansvarlige militære direkte modsatte sig nødvendige reformer af den engelske hær og bl. a. gjorde dette ved at intrigere imod visse af den grund uønskede udnævnelser.

Liddell Hart synes forbløffende vel underrettet om den engelske hærs interne forhold - også om personelforhold, og han lægger bestemt ikke fingrene imellem, når han tegner sine personskildringer. Man har en fornemmelse af, at general Gort ikke har haft helt uret, når han på et tidspunkt skulle have sagt, at hæren igen skulle ledes af soldater og ikke af journalister, og at Liddel Hart’s tid som øverstkommanderende for hæren nu var hørt op. Dog udførte Liddell Hart i Leslie Hore-Belisha’s tid som krigsminister efter alt at dømme et imponerende arbejde for at medvirke til at modernisere den engelske hær. Beskrivelsen af Hore-Be- lisha’s og Liddell Hart’s kamp mod de forbenede generaler synes dog temmelig eensidig og er næppe helt fair.

Krigens udbrud i 1939 bragte Liddell Hart den triste tilfredsstillelse, at han kunne konstatere, at han havde haft ret i sine anskuelser og vurderinger. Et kapitel i en yderst produktiv militær tænkers og forfatters liv var afsluttet. Man har ikke kedet sig ved at gennemleve dette sammen med forfatteren, omend man må konstatere, at han i nogen grad har forbigået de områder, hvor han ikke havde ret og især sin før krigen så stærkt fremhævede opfattelse af forsvaret som den stærkeste kampform.

Gode illustrationer og et omfattende stikordsregister gør dette værk yderligere værdifuldt.

V. K. Sørensen.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:
PDF icon the_memoirs_of_capt._liddell_hart_vol_ii._b._h._liddell_hart.pdf

Del: