Artillerist på Vestfronten

Anmeldt af Niels Bo poulsen

Udgivet af Gyldendal i 2010. Forord af Claus Bundgård Christensen. 176 sider. Vejledende pris: Kr. 249. ISNB 978-87-02-09351-3.

Kilde: gyldendal.dk

Artillerist på Vestfronten er en erindringsbog om tiden som ung tysk soldat i verdenskrigens sidste år. Dansksindede Thomas Sølbeck fra Nordslesvig blev som 19-årig indkaldt til den kejserlige tyske hær i september 1917, og hans erindringer dækker perioden fra indkaldelsestidspunktet til han returnerer til barndomshjemmet fra det revolutions- og uroplagede Berlin i januar 1919.

Forordet giver en kort biografisk skitse af Thomas Sølbecks liv. At dømme efter den er det ikke meget, der kendes til den unge artillerist. Sølbeck kom fra en husmandsfamilie på Åbenrå-egnen og uddannede sig efter krigen til lærer, blev gift og fik tre børn. Det nævnes nærmest en passant, at han døde i 1947 på statshospitalet i Sønderborg efter kort tids sygdom. Hvorvidt hans død som blot 49-årig havde nogen sammenhæng med fysiske eller psykiske skader fra krigen behandles ikke. Selve erindringsteksten er angiveligt skrevet cirka ti år efter krigen og sandsynligvis med dagbogsnotater og breve fra krigens tid som forlæg, uden disse tilsyneladende er overleveret til vor tid. Thomas Sølbeck fremstår således næsten som en ukendt soldat. Og hans erindringer er da heller ikke præget af store og spektakulære oplevelser eller skrevet fra feltherrens perspektiv, men er derimod et vidnesbyrd fra de menige soldaters rækker.

Slagscenerne er ordknapt beskrevet og præget af det perspektiv, som en menig fik fra kanten af dækningsgraven. Som artillerist var det ikke Sølbecks opgave at tage turen gennem ingenmandsland, men en frontoplevelse var der alligevel i høj grad tale om. Han gjorde tjeneste ved et batteri feltkanoner, og disses korte rækkevidde gjorde, at hans batteri lejlighedsvis kom tæt på den forreste linje, bl.a. i rollen med at bekæmpe fjendtlige kampvogne. Trods det begrænsede antal kampdage Sølbeck deltog i, var tabene i hans enhed betydelige, hvilket ikke mindst skyldtes den stigende artillerimæssige overlegenhed hos ententen. En eneste nats ildkamp mod fjendtligt artilleri sårede eller dræbte to tredjedele af mandskabet i enheden.

Langt mere end kampbeskrivelserne fylder beretningerne om hverdagslivet i den tyske hær. Forholdet til kammeraterne, glæden ved at møde andre dansktalende og den evige jagt på et varmt og tørt logi samt mad er gennemgående temaer. Bogen giver også et godt indblik i den megen tid, der gik med at flytte rundt, dels mellem forskellige dele af fronten, dels internt i frontafsnittene.

Thomas Sølbecks erindringer er ikke stor litteratur, men et sobert og jævnt vidnesbyrd om ”den lille mand i krig”. Sølbeck hverken heroiserer eller dæmoniserer og viser bestemt ikke et glansbillede af sig selv. Man får også et klart billede af, at Sølbeck, sin dansksindede holdning til trods, var en loyal soldat i den kejserlige hær og et langt stykke hen ad vejen delte sine tyske medsoldaters holdninger og mentalitet. Dette gjaldt for eksempel troen på, at Tyskland kunne vinde krigen og forestillingerne om belgiske og franske civile som potentielle friskytter og sabotører, som man ikke kunne stole på.

Bogens forord kunne have været en anelse mere dybtgående, og man fornemmer, at der måske ikke er gjort den store indsats for at finde biografiske oplysninger om Sølbeck, herunder et eller flere fotos. Det havde samtidig været nyttigt, hvis kortmaterialet i lidt højere grad havde været tilrettelagt med henblik på at gøre læseren i stand til at finde de lokaliteter, som omtales i bogen. Skønt der er forklarende noter til de mest kryptiske militære udtryk o.a., kunne et par noter mere have gjort gavn. Man kan for eksempel vanskeligt forstå episoden (s.123f), hvor en korporal tørner sammen med en vicevagtmester, hvis ikke man kender disses placering i rangordenen i den tyske hær.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.1_2011.pdf

Del: