Ardenneroffensiven. Hitlers sidste træk

Anmeldt af Niels Bo Poulsen

Ardenneroffensiven. Hitlers sidste træk, Antony Beevor, Lindhardt og Ringhof, 2015; 487 sider; Illustreret; Pris: 349,95 kr.

Den verdensberømte britiske militærhistoriker Antony Beevor er efter at have skrevet bøger om blandt andet Stalingrad, Kreta og D-dag, nu nået til den sidste store tyske offensiv på vestfronten, Ardenneroffensiven. Offensiven er vigtig, fordi den repræsenterede Hitlers sidste og desperate forsøg på at vinde krigen, men også fordi det dårligt planlagte og uigennemførlige angreb viste sig stærkt kontraproduktivt: Ikke blot var målet om at nå kanalkysten og afskære de nord for angrebsaksen stående allierede styrker blottet for enhver form for realisme; de i Ardennerne opbrugte lagre af ammunition og drivmidler bidrog sammen med deployeringen af stort set alle tyske panserstyrker væsentligt at lette den sovjetiske Vistulaoffensiv, der fandt sted kort efter, og som førte Den Røde Hær frem til Oderfloden umiddelbart øst for Berlin. 

Bogen har et relativt bredt perspektiv på offensiven, idet Beevor starter allerede ved D-dag og inddrager den tyske vestfronts kollaps i august 1944, før han zoomer ind på konciperingen og gennemførelsen af ”Wacht am Rhein”, som offensiven blev kaldt af de tyske planlæggere. Også den med Ardenneroffensiven forbundne offensiv i syd, Nordwind, får sit eget kapitel. Der er i det store hele tale om en kronologisk disponeret bog, hvor begivenhederne først og fremmest beskrives i rækkefølge. Således tildeles hver dag i offensivenes første uge et kapitel, og alene gennem denne disponering kan udledes, at der lægges langt mere vægt på de tyske angrebsoperationer end de efterfølgende allierede modangreb og den gradvise decimering af indbrudsområdet. Omvendt er der også enkelte kapitler, som særligt orienterer sig mod vigtige temaer – det gælder indsatsen af specielenheder som Skorzenys delvist som amerikanske soldater forklædte Panzerbrigade 150 eller de tyske faldskærmssoldater, som nedkastedes langs offensivens nordlige ”skulder”.

Beevor krydsklipper – som i sine øvrige bøger –  mellem en række vinkler og niveauer. Dels zoomer han mellem det strategiske, operative og taktiske niveau, dels veksler han mellem korte analyseprægede afsnit, som diskuterer eksempelvis logistik eller taktik, og afsnit som i høj grad er personbårne, idet det enten handler om en specifik aktør (eksempelvis Montgomery eller Bradley) eller er ”en stemme fra skyttehullerne”, som via personlige udsagn for eksempel hentet fra breve, dagbøger eller krigsfangeaflytninger, sætter ord på begivenhederne. Særligt krigsfangeaflytninger fra britiske og amerikanske arkiver er en kilde, som bruges flittigt, og disse, næsten samtidige udsagn, bidrager da også væsentligt til at give tyske soldater og officerer stemme, mens de analytisk set er af mindre værdi.

Mens Malmedy-massakren og de nedskydninger af belgiske civile, som særligt SS-styrkerne begik, står som væsentlige indslag i bogen, undlader Beevor heller ikke at komme ind på, at massakren skabte stor hævntørst hos de amerikanske soldater – og hos deres overordnede. Det er en af Beevors store fortjenester, at han ikke lægger skjul på de efterfølgende allierede overgreb mod tyske soldater eller undlader at kritisere de eksempler der var på dårlig ledelse i forsvaret mod offensiven. Denne anmelder fandt særligt beskrivelsen af general Bradleys problemer med at acceptere, at Eisenhower fratog han væsentlige dele af ledelsen af det amerikanske forsvar, oplysende, men fandt ellers ikke meget nyt under læsningen.

Beevor har en omfattende og alsidig militærhistorisk produktion bag sig efter omkring tyve års virke på området. Har man læst de fleste af Beevors tidligere bøger, ved man også, hvad der er i vente: En i det store hele fejlfri og letlæselig slagbeskrivelse, som kommer godt omkring og som inddrager primærkilder og relevant forskningslitteratur på alle de for slaget fornødne sprog.

Den danske oversættelse er god og mundret, om end enkelte britiske militære udtryk forekommer lidt misforstået oversat. På illustrationssiden fungerer bogen udmærket. Den indeholder et stort antal indtryksfulde og – for manges vedkommende – ikke særligt kendte fotos fra kampene. De forholdsvist mange kort er også informative og meget brugbare. Desværre virker de lejlighedsvist noget tilfældigt placerede i forhold til, hvor i teksten, der refereres til lokaliteter indeholdt på dem. Måske havde det været bedre at samle dem i bogens start, så man let kunne finde dem, når et stednavn skal placeres. 

Læserne kan efter temperament enten trække en fane fra eller lægge en til bedømmelsen ovenfor.  Hvis man forventer af en ny bog om slaget, at den, på baggrund af nye kilder eller ud fra en dybere eller anderledes analyse end hidtil, skal levere ny indsigt fortjener Beevor højst tre faner for bogen. Er ønsket derimod at læse en velskreven og underholdende bog, kan der klistres en fane mere på anmeldelsen, end tildelt af denne signatur.  Når man tager Beevors militære uddannelse, hans betydelige sproglige kompetencer, gode evne til at finde kilder og skarpe pen i betragtning, er det trist, at han stiller sig tilfreds med at være ”krigsmaskinen Beevor”, som effektivt sprøjter forudsigelige bøger ud. Beevor skal til at oppe sig for ikke at ende som et militærhistorisk  burgermeal med for mange tomme kalorier og for få vitaminer.

Del: