Almen Pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber. - Boganmeldelse

K. Grue-Sørensen: Almen Pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber. Gjellerup 1974. 456 sider.
 

Hvis en videnskabeligt arbejdende pædagog satte sig for på grundlag af iagttagelse og analyse af forsvarets styrende, planlæggende og udførende uddannelsesorganisationers bestemmelser, vejledninger og faktiske handlinger at præstere en karakteristik af dagens militære pædagogik, ville han nok indledningsvis konstatere, at billedet er broget. Der er gæring, men ikke fuld afklaring. Derudover ville han nok sige, at der er et tydeligt præg af uddan- nelsesteknologiske ideer, bestemt af både tradition og mode. Humanistisk-demokratiske ideer brydes med ideologier, der har rødder både i enevældens autoritære samfundsopfattelse, i oplysningstidens patriarkalske humanisme og i det 19. århundredes nationalt, liberalt og demokratisk inspirerede opbrud. Der går om ikke kløfter og barrierer, så dog grøfter og hegn på kryds og tværs gennem systemet. 
Dette kan lyde dramatisk, men en sammenligning til den pædagogiske situation i samfundet som helhed kunne måske resultere i et billede af forsvaret som en pædagogisk fredfyldt oase.
Er man interesseret i at få at vide, hvad der ligger bag døgndiskussionens larm, og i at høre, hvad der kan siges såvel på den ene som på den anden side, kan man ty til K. Grue-Sørensen, der nu, da han er blevet 70 år og forlader embedet som professor i pædagogik ved Københavns universitet, har gjort en slags status i bogform. I et tidligere hovedværk, Opdragelsens historie b ill, 1956-59, figurerede de pædagogiske grundbegreber spredt i en kronologisk ramme. I den nye bog, Almen pædagogik, er de samlet, begreb for begreb, i 56 alfabetisk ordnede artikler. Dette gør bogen brugervenlig: man kan læse det først, der interesserer mest, og man behøver ikke læse det hele. 
For at give en idé om bogens indhold har jeg af de 56 udvalgt følgende 10 titler: 

Autoritet
Disciplin
Evaluering; eksaminer, prøver og karaktergivning
Intelligens og intelligensprøver
Karakteropdragelse
Medbestemmelse
Politisk opdragelse
Pædagogik
Undervisning
Voksenundervisning. 

Det er en indsigtsfuld og meget vidende akademiker, der har skrevet bogen. De pædagogiske nyheder på markedet får, hvad de skal have. Men han falder ikke på halen i betagelse. Der er jo dybest set ikke ret meget nyt under solen. Sproget er fornemt - rent og ukunstlet dansk. Det betyder ikke, at bogen er udpræget let at læse. For hvordan gøre et emne, pædagogiske begreber, let, som er mere kompliceret, mindre ligetil, end døgndiskussionen lader formode? Hvordan klare sig med en kort eksplicit definition, når sandheden er, at der er mange sandheder, som kun lader sig udrede gennem en indgående analyse?
Bogen er uden illustrationer. Alene tanken herom ville nok forekomme forfatteren absurd. Læserkredsen er afgrænset ved den angivelse, at bogen er en studiebog til anvendelse på seminarium og universitet. Nogen vil muligvis spørge: Hvad kan man bruge bogen til? Hvilken praktisk anvendelse har den? Svaret er: Ingen! Men den kan meget anbefales til den, der vil have øget indsigt i emnet. 

Nils Berg

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_103_aargang_maj.pdf
 

 

Del: