”9. april”

Anmeldt af Poul Grooss

”9. april”, en film produceret af Nordisk Film Production A/S med biografpremiere den 12. marts 2015. Et drama af Roni Ezra med manuskript af Tobias Lindholm. I hovedrollerne ses Pilou Asbæk og Lars Mikkelsen.

Omkring 75-årsdagen for Tysklands besættelse af Danmark er der produceret en god, troværdig og nøgtern dansk film om den danske militære indsats lige nord for grænsen den 9. april 1940. Emnet er – om ikke kontroversielt – så i det mindste meget vanskeligt. De danske soldaters indsats den morgen er af mange forskellige grunde blevet fortiet, forklejnet eller latterliggjort. Det politiske system kunne af gode grunde ikke påskønne indsatsen uden at udstille egne svagheder, så det blev ikke gjort. Først nu får veteranerne fra dengang, hvoraf flere medvirker i små klip ved filmens afslutning, deres velfortjente påskønnelse for deres indsats under kampene. Der er tale om en fiktiv historie, men den er baseret på virkelige hændelser og samtaler med de overlevende veteraner.

Filmen går ikke i detaljer med hele baggrunden for den 9. april. Den udspiller sig på soldaternes niveau og med de informationer, som tilflyder dem. Hovedpersonen er sekondløjtnant Sand, næstkommanderende i en cykeldeling fra Søgaardlejren, som spilles udmærket af Pilou Asbæk. Filmens handling udspiller sig fra den 8. april formiddag på en øvelsesplads nær kasernen og ca. 24 timer frem, indtil kampene i Sønderjylland ophører. En af filmens pointer er, at Danmark på et tidligt tidspunkt af morgenen overgiver sig, men det ved soldaterne ikke. Efter den første træfning bliver Sands deling splittet, og man følger så Sand og 6 – 7 værnepligtige i deres træfninger på vej tilbage fra Lundtoftebjerg i retning mod Haderslev. Det er ganske almindelige værnepligtige, som bliver kastet ud i en situation, som de måske delvis var uddannet til, men som de ikke helt var mentalt forberedt på. Officererne søger at skærme de værnepligtige mod de truende nyheder om dagen den 8. april, men alvoren er ved at gå op for dem, da de om aftenen skal forblive i fuldt feltmæssig påklædning. Tidligt næste morgen får de udleveret våben og ammunition, og hver menig soldat får 40 skud udleveret til sin riffel! De unge mennesker kæmpede bravt i den situation, de nu var havnet i. Filmen virker realistisk, og der er ikke gjort noget for at glorificere indsatsen.

Hvorfor regeringen ikke reagerede på de mange advarsler, kan der være mange forklaringer på, og dem har vi stadig til gode. Godt for veteranerne, at dette minde nu omsider er blevet sat over deres indsats, for megen anden tak har de ikke modtaget fra det officielle Danmark.

Fra producers side er der gjort meget ud af, at uniformer, våben, omgangstone og meget andet er korrekt gengivet. De små danske styrker havde en relativ stor ildkraft og mobilitet med deres 8 mm Madsen maskingeværer og navnlig med 20 mm Madsen maskinkanonerne, og det er med i filmen. Generalløjtnant K. G. H. Hillingsøe har været militærfaglig konsulent.

Del: