”Vestvolden og Nordfronten – Danmarks største fæstningsanlæg”

Anmeldt af Peter Agerbo Jensen

”Vestvolden og Nordfronten – Danmarks største fæstningsanlæg” af Jesper Asmussen. Udgivet af Lindhardt og Ringhof den 10. april 2013. 224 sider illustreret. Pris i Hardcover: Kr. 299,95.

Foto: Saxo.com

Forfatteren og rundviseren Jesper Asmussen udgav sidste forår en imponerende og monumental rejseguide til Skåne. Asmussen har igen i år taget bolden op og har skrevet en ny rejsebeskrivelse denne gang om de mere lokale militære forlægninger, Vestvolden og Nordfronten, som i slutningen af 1800-tallet og frem til deres udfasning i tiden efter Den første Verdenskrig havde til opgave at beskytte København og udgjorde selve hovedstadens landbefæstning. Bogen er opbygget lidt i samme form, som hans tidligere Skånebog med en kort indledende baggrundspræsentation, hvor Danmarks situation efter 1864 gjorde, at Højreregeringen under Estrup traf en række forsvarspolitiske dispositioner som resulterede i anlæggelsen af Københavns befæstning i årene 1886-94.  

Herefter tager Asmussen læseren ud på en knap 60 kilometer lang tur, som begynder ved Avedøre Batteri ved Vestvoldens sydlige ende, hvorefter de 23 forskellige voldafsnit, som udgør selve volden afdækkes i rækkefølge frem til dens nordlige endepunkt ved Utterslev Mose. Herefter præsenteres selve Utterslev Moses militære funktion som led i det daværende regionale forsvarssystem af hovedstaden, hvorefter Nordfrontens 22 forskellige elementer af batterier, forter, dæmningssystemer, kaserner m.m. fra selve mosen og frem til Charlottenlundfortet ved Øresund beskrives. I beskrivelsen af hvert voldafsnit samt Nordfrontens forskellige dele suppleres med samtidige generalstabskort, så læseren kan se, hvordan lokaliteten og det omkringliggende område på daværende tidspunkt så ud på militære kort. 

En særlig fin ting ved bogen er dens omfangsrige billedmateriale, idet der er inddraget et væld af ældre fotografier primært af det pågældende anlæg enten under opførelse, i funktion eller diverse soldater- og feltmotiver fra den beskrevne lokalitet. For hver af de enkelte lokaliteter er der også fotografier, som viser, hvordan stedet ser ud i dag, hvilket er lidt sjovt at se. For eksempel ligger enkelte af de tidligere anlæg i villakvarterer med beboelser ovenpå selve de fortidige befæstninger for eksempel Jægersborg, Søborghus og Avedøre Batteri. Desuden er der ældre billeder af datidens forskellige politikere og personer, det omkringliggende lokalsamfund samt i mindre omfang forskellige tegninger blandt andet af områdets dyre- og planteliv, som også beskrives løbende under turen.

Undervejs igennem bogens 47 forskellige afsnit bliver den omfattende historie om Vestvolden oprullet, og det er spændende læsning formidlet i et klart og velskrevet sprog. Emner som det omfattende voldarbejde som var Danmarkshistoriens største byggeprojekt, mobiliseringen af sikringsstyrken under Den første Verdenskrig, den tilhørende udbygning og artilleribevæbningen berøres ligesom voldens defensive funktioner afdækkes blandt andet ved hjælp af tegninger, hvordan de forskellige afsnit med deres respektive artilleribevæbninger skulle beskyde en angribende fjende. Dette omfatter også principperne bag det omfattende oversvømmelsessystem som med vand fra Furesøen, Lyngby Sø og Bagsværd Sø via de opførte kanalsystemer, Fæstningskanalen, skulle oversvømme de store vådområder herunder det fremskudte Kagså Bassin og Nordfrontens øvrige vandsystemer som fra Utterslev Mose løb ud i Øresund. 

 

Ved at aktivere oversvømmelsessystemet kunne fjendens fremrykning mod København bremses og samtidig beskydes fra de forskellige stillinger langs forsvarslinjen. På individplan fremstilles også forholdene for den enkelte soldat herunder indkvartering, forplejning, hygiejne, trængsler og den generelle tilværelse. Her har forfatteren brugt flere ældre aviser, soldaterbreve med mere til at beskrive soldatens tilværelse på godt og ondt. Bogen er fuld af kuriøse anekdoter og små historiske sidespring. Af disse kan nævnes, hvordan nogle stærkt berusede bøller en sommeraften i juli 1915 hærgede en beværtning i Jægersborg, hvorefter de efterfølgende forulempede nogle soldater ved Jægersborg Kaserne, som udgjorde en del af Nordfrontens forsvarslinje. Det udviklede sig til en vild slåskamp, hvor soldaterne til sidst måtte handle i nødværge. Datidens populære og spøjse soldatersang, ”Der er lang vej hjem til Brøndbyøster”, fra 1912 som gik på melodien til den engelske soldatersang, ”Tipperary”, er også med i bogen, ligesom forfatteren beskriver tidens forskellige frivillige skyttekorps.

 

Selvom landbefæstningen ophørte i 1920, og forterne blandt andet Charlottenlundfortet blev udfaset i 1932, så fortsatte mange af de enkelte elementer i dette forsvar at have berøring med militære forhold. Under besættelsen anvendte den tyske værnemagt Tårbækfortet, som havde udgjort en del af Nordfronten, til ammunitionsdepot. Modstandsbevægelsen foretog et mislykket angreb i juli 1944 mod det skarpbevogtede fort for at få adgang til dets ammunition og sprængstoffer. Den tyske besættelsesmagt havde opført en større sendestation ved Islevholm ved selve Vestvolden. I december 1944 foretog modstandsbevægelsen to angreb på den skarpbevogtede station for at ødelægge stationens støjsender, hvilket lykkedes i det sidste angreb kort før juleaften 1944. Ved det gamle Ejby Batteri på Vestvolden opførtes Ejbybunkeren eller Københavns Luftværnsartilleris Kommandocenter i årene 1952-54, som under den kolde krig fungerede som kommandocentral. Ejbybunkeren var i brug frem til 2001 og har siden efteråret 2012 fungeret som museum. Mange af disse korte og små mere eller mindre relevante historier er charmerende læsning og gør historien om voldkomplekset levende at læse.

 

Ved hvert af rutens i alt 47 afsnit har bogen også en 2D-kode med tilhørende link til Google Maps, så læseren lettere kan finde vej. Samtidig er bogen bagerst forsynet med en detaljeret rutevejledning på Krakskort, hvor de forskellige afsnit er afmærket med GPS-koordinater ligesom toiletforhold og i mindre omfang shelters er afmærket på rutevejledningen. Bagerst i bogen figurerer også Generalstabens kort i et større format, en ordliste over de militære fagtermer og en tidsoversigt med Danmarkshistoriske begivenheder for perioden 1864-1945. Denne oversigt fremstår lidt irrelevant, da mange af dens oplysninger ikke direkte har berøring med volden. Her havde det måske været mere hensigtsmæssigt, hvis forfatteren havde inddraget nogle flere af de oplysninger om Volden og Nordfronten i tidsoversigten, som han beskriver i bogen. Eksempelvis for året 1916 nævnes, at der foregår slag ved Verdun og Somme med store tab til følge. Disse oplysninger virker overflødige i en dansk kontekst, da det netop er den danske befæstning, som er bogens omdrejningspunkt. Umiddelbart kan det også anfægtes, hvorfor der ikke er placeret en ruteoversigt på et kort forrest i bogen, så læseren kan følge bogens kronologiske afsnitsopbygning ved netop at se forrest i bogen i stedet for hver gang at bladre frem til bogens sidste sider. Efter at have læst bogen giver forfatterens valg af placeringen af en rutebeskrivelse på kort bagerst dog bedre mening. Læseren får en bedre sammenhængende historie om befæstningens historie, hvilket gør, at det faktisk er mere passende, at diverse større kort er placeret bagerst i bogen. Bogens store A4-format kan ved første indskydelse forekomme noget klodset at medbringe på vandreture langs volden, men det er af mindre betydning. Bogens størrelse passer fint i en skuldertaske eller en rygsæk. 

Trods disse nærmest betydningsløse kritikpunkter må bogen anses for at være et spændende overflødighedshorn af kultur-, natur- og lokalhistorisk viden om landbefæstningssystemet. Store dele af voldområdet er i dag rekreativt område med gode muligheder for at få nogle gode vandre- og naturoplevelser. Til dette formål er ”Vestvolden og Nordfronten” en velegnet indføring, da dens omfattende historie er samlet i bogen, som oser af viden samtidig med, at forfatteren er godt ind i sit emne. 

Bogen er tiltænkt som en art guidefører, som læseren kan bruge som inspirationskilde til ture på befæstningen. Den bidrager således ikke med egentlig ny viden, men samler og præsenterer landbefæstningens historie på en yderst interessant og overskuelig facon. Bogen er yderst anbefalelsesværdig.

 
 
 
 

Del: