”Sænket af tyskerne”

Anmeldt af Poul Grooss

”Sænket af tyskerne” med undertitlen ”Danske krigssejlere i 2. verdenskrig” af Sven Arvid Birkeland. Udgivet af Gyldendal den 11. april 2012. 464 sider illustreret. Pris kr. 349,95 (vejledende).

Foto: Saxo.com

Bogen er en gengivelse af samtalerne, og den er derfor i beretternes sprog, undertiden med huskefejl, måske forenklet eller for detaljeret. Den røde tråd i hele forfatterens fremstilling er, at søfolkene vandt de allieredes respekt, mens der til gengæld ikke stod megen respekt om det øvrige Danmarks optræden. Søfolkene havde dødsofre allerede fra krigens start i september 1939, og det fortsatte, til krigen sluttede i Stillehavet seks år senere. Søfolkene blev først anerkendt som havende kæmpet på allieret side i 1969. Deres hjemkomst efter krigen skete af gode grunde mere eller mindre enkeltvis, og de var slet organiseret i forhold til at blive påskønnet for deres risikofyldte indsats. Den danske administration optræder med uhyrligheder, som gør, at søfolkene slet ikke kunne tage forvaltningen alvorligt. Mange kom hjem efter seks års krigsdeltagelse og blev arresteret eller truet med arrestation på grund af udeblivelse fra session og unddragelse af aftjening af værnepligten! Skattevæsenet ville gerne have skat af hyren i udlandet fra 1939 til 1945. Den var jo også unddraget. Fagforeningerne hjemme ville gerne have kontingent med tilbagevirkende kraft fra krigens start. Og måske det mest groteske argument i bogen: Når man blev torpederet og for eksempel svømmede rundt midt i Atlanterhavet, så ophørte hyren, og lønudbetalingen blev derfor sat i stå!

Forfatteren har skaffet sig en enorm viden om emnet. Dels ved den rent lægelige side af sagen, hvor en del af grundlaget er en undersøgelse om krigssejlerne, som Frihedsfonden fik udarbejdet i 1982. Desuden sørger han for at kommentere hændelser. Hvis en sømand for eksempel nævner, at han blev sænket i Nordatlanten den og den dag, så tilføjer forfatteren, hvilken ubåd det var, og hvad der videre hændte med den. Et gennemgående emne er lastens karakter. Hvis man sejler med TNT eller flyvebenzin, så er skib og besætning ret udsatte under krigshandlinger. 

De skæbner, som forfatteren beskriver, er særdeles varierede. De fleste sejlede for de allierede, men enkelte af de interviewede sejlede i ”hjemmeflåden”, det vil sige de danske skibe, som fortrinsvis skaffede kul og andre fornødenheder til landet. Der er et særligt kapitel om de færøske og grønlandske søfolks indsats. Alene på Færøerne mistede 30 søfolk og 133 fiskere livet på havet under krigen. Fælles for alle søfolkene er, at de psykiske omkostninger ved krigsdeltagelsen har været enorme. Langt de fleste kom til at lide af voldsomme eftervirkninger, som medførte søvnløshed, irritabilitet, aggressioner, alkoholisme med mere. Mange af dem fik tilkendt invalidepension, før de nåede pensionsalderen. Det er også lykkedes for forfatteren at beskrive søfolkenes forhold og samfundets syn på dem. Han nævner i indledningen, at søfolk indtager en særlig rolle i dansk selvforståelse. De opfattes som friske fyre i film og sange, men samtidig udgør de samfundets lavest placerede som fordrukne ballademagere. Først med rang af officer i handelsflåden når man at blive accepteret i ”det gode selskab”. Bogen rummer en fin beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår, organisationsforhold, rederansvar, søloven og meget andet. En enkelt af søfolkene fortolker sølovens bestemmelse i bogen på følgende måde: ”De eneste, der har bevægelsesfrihed, er kakerlakkerne”.

Et af bogens fortrin er, at den også behandler krigens store hændelser set med danske søfolks øjne. Der er således beretninger i dækshøjde fra Slaget om Atlanten, Invasionen i Normandiet, undsætningen af Malta og forsyningstjenesten under erobringen af Okinawa. Der er også gode informationer om konvojsejlads og den senere etablering af redningsskibe i konvojerne. Et gennemgående tema er bestemmelsen om, at intet skib må stoppe i en konvoj for at samle overlevende op. De fleste af søfolkene har set andre skibe blive sænket og selv sejlet igennem vragrester og overlevende – med bekymring samt tanker om også selv at havne i den situation.

Det er en spændende og velskrevet bog med nødvendig dokumentation for krigssejlersyndromet. Den er forsynet med en litteraturliste og forklarende noter. Det er prisværdigt, at forfatteren kan viderebringe oplysninger om de danske søfolks indsats under krigen, så deres store indsats bliver påskønnet noget bedre, end det blev omkring krigens ophør.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

mt.02.2012.aug_.pdf

 

 
 

Del: