”Københavns befæstning – Til Fædrelandets Forsvar”

Anmeldt af Poul Groos

”Københavns befæstning – Til Fædrelandets Forsvar” af Jens Ole Christensen, Michael H. Clemmesen, Ole L. Frantzen, Michelle L. Hjortgaard, Martin Jespersen og Anders Thorkilsen. Udgivet af Gads Forlag & Statens Forsvarshistoriske Museum. 336 sider illustreret. Pris kr. 349.

 
 
 

Foto: Saxo.com

Læseren indføres i fæstningsbyggeri, blandt andet efter Montalemberts principper, og man introduceres til fagudtryk som kaponierer, dobbeltkaponierer og enceinter, som forklares. Da truslen mod Danmark ændrede sig fra Englandskrigene og frem til midten af det 19. århundrede, var det ikke alene den militære trussel mod København, men også Jylland, som man skulle tage hensyn til. Hvad værre var, riget fattedes penge. Krigen i 1864 viste med al tydelighed, at den nye fjende truede Jylland over land fra syd. En forsvarskommission fra 1866 skulle tage hånd om dette problem, men pengene var der ikke blevet flere af efter fredsslutningen.

Bogen beskriver i detaljer hele spillet omkring forsvarsproblemerne: Er det blot hovedstaden, som skal forsvares, så beslutningstagerne kan sidde der og træffe beslutninger – eventuelt indtil en allieret dukker op til assistance, eller skal hele landet forsvares? Det strides man bravt om i Rigsdagen, og med provisorielovgivningen under konseilspræsident J. B. S. Estrup kommer bevillinger en af gangen. Hele Københavns Befæstning bliver ikke til efter en velovervejet plan, men via mindre bevillinger strakt over mange år i en løbende politisk kamp mellem ”højre” og ”venstre”. Forfatterne redegører også for hele den tekniske udvikling inden for artilleri, krigserfaringerne fra den fransk-tyske krig og indledningen af Den første Verdenskrig. Desuden kan man følge den skibstekniske udvikling, som i denne periode går stærkt. Et af Danmarks problemer er, at der ikke er ret mange økonomiske midler til at anskaffe udstyr, og hvis det bliver forældet på kort tid, så er pengene spildt. Hermed melder spørgsmålet sig: Kan Danmark overhovedet forsvares? Der blev bygget et voldsomt system af befæstninger rundt om København. Landet blev holdt ude af Den første Verdenskrig, medens Flåden passede på gennemsejlingsfarvandene og Hæren passede på hovedstaden. Da krigen var ved at slutte, endte det som bekendt med soldateroprør, først i Rusland og siden i Tyskland, og det var den danske regering og det danske forsvar også klar til at tage sig af, hvis det skulle komme så vidt.

De store byggerier var Vestenceinten eller Vestvolden (mellem Køge Bugt og Husum), Nordfronten (mellem Tårbæk og Husum) samt Middelgrundsfortet. Desuden blev der anlagt et utal af mindre befæstninger, voldgrave, depoter, stemmeanlæg (til oversvømmelser) og meget mere. Alle de mange byggerier er med i bogen.

Det er en meget flot bog med fine kort, fotografier og konstruktionstegninger, som understøtter teksten. Den er velskrevet, klar og let læselig. De seks forfattere har ikke oplyst, hvem der har skrevet hvad, og det er også irrelevant, når hele bogen er velskrevet. Bogen er udgivet med støtte fra Forsvarskommandoen og en række fonde, således at denne flotte bog kan sælges væsentlig under produktionsprisen. Den er blevet til i et samarbejde mellem Gads Forlag og Statens Forsvarshistoriske Museum, og resultatet kan begge parter være stolte af.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

mt.02.2012.aug_.pdf

 
 
 

Del: