”Bakom Hemligstämpeln”

Anmeldt af Poul Grooss

Lennart W. Frick og Lars Rosander: ”Bakom Hemligstämpeln”, med undertitlen ”Hemlig verksamhet i Sverige i vår tid”. Udgivet af Historiska Media i Lund, 2004. 392 sider illustreret. Pris: 210 Svenske kroner.

 

Foto: Saxo.com

Der er mange nye bøger at vælge imellem. Denne bog fortjener en særlig opmærksomhed, fordi den på udmærket vis beskriver Sveriges vanskelige situation under Den anden Verdenskrig og under Den kolde Krig. Emnet er Sveriges efterretningstjeneste, og meget af det, som er kendt omkring efterretningstjenester, er operationer, som af en eller anden grund er gået galt. I denne bog beskriver forfatterne systematisk om baggrund, opbygning, ressourcer, det sikkerhedspolitiske miljø og meget mere. Det, der gik galt, har også fundet vej til bogen. I tilgift får læseren i indledningen en meget fin beskrivelse af den svenske efterretningstjeneste fra 1600’tallet og frem til mellemkrigstiden.

Bogens første ca. 50 sider giver en særdeles fin historisk oversigt over Sveriges efterretningstjeneste fra omkring år 1603, hvor korttegning og systematisk indhentning af efterretninger sættes i værk. Denne indledning er i sig selv hele bogen værd. Her beskrives, hvorledes udenrigstjenesten og efterretningsindhentningen blev koordineret, og mellem linierne kan man så lave sin egen fortolkning af, hvorfor det aldrig lykkedes for Danmark at genvinde de tabte områder i Skåne, Halland og Blekinge. Der var vist ikke et tilsvarende velsmurt maskineri på dansk side, som i god tid på systematisk vis skaffede relevante operative oplysninger fra ambassadører og betalte rapportører. Den svenske efterretningstjeneste var normalt altid rettet mod de østlige områder. Kun omkring 1710 var det nødvendigt at beskæftige sig med Danmark i større målestok. Det leder videre frem til den tilspidsede situation mellem Norge og Sverige i 1905 og videre til Den første Verdenskrig.

De to hovedafsnit i bogen handler dels om Sverige under Den anden Verdenskrig og dels om den efterfølgende overgang herfra til Den kolde Krig. For Sverige var det en glidende overgang, for en del af efterretningsgrundlaget mod Sovjetunionen overtog man i 1944 fra Finland i forbindelse med afslutningen af ”Fortsættelseskrigen”. I den svenske trusselsopfattelse var Rusland traditionelt hovedfjenden. Først omkring 1937 gik det op for den politiske og militære ledelse, at man måske også skulle se lidt på Hitlers regime. Det var vanskeliggjort af samfundsforholdene i Sverige, for på den tid var det ikke så længe siden (i 1931), at hæren havde slået en arbejderopstand ned i Ådalen. Nazistiske sympatier var udbredt i hæren og Säpo (Sikkerhedspolitiet), ligesom ledende finanskredse, godsejere, industrifolk også overvejende var pro-tyske. Relationerne til Rusland havde altid været dårlige. Russerne havde overtaget Finland og de baltiske områder fra Sverige. Under Den første Verdenskrig var der kræfter i Sverige, som ønskede, at man sluttede sig til Tysklands kamp mod Rusland. Lenins revolution gjorde det ikke bedre, og Stalins efterfølgende rædselsregime skabte ikke mere tryghed i Sverige. Til gengæld havde man det svært med forsvarsbevillingerne. Forsvarsreformen i 1925 halverede det svenske forsvarsbudget, og efterretningstjenesten fik i en periode ingen offentlige midler, men overlevede kun takket være tilskud fra ukendte private sponsorer! I 1920’erne og 1930’erne var der ikke mange midler til materielanskaffelser, og Sverige var slet forberedt ved udbruddet af Den anden Verdenskrig.

Bogens forfattere er oberst Lennart W. Frick, som har været chef for Forsvarsmaktens underättelse- och säkerhetstjänst og Lars Rosander, som er forfatter, men som også har en fortid som officer. De beskriver på udmærket vis den beskedne start på de mange forskellige tjenester ved krigens udbrud, og hvorledes sikkerhedstjenesten nødvendigvis måtte koordinere indsatsen med de øvrige tjenester, hvor især radioopklaringstjenesten FRA fik stor betydning. Fra 1940 til 1943 kunne FRA knække de tyske koder og læse en hel del af den korrespondance, som løb igennem de tyske kabler i landet til Norge og Finland. En del af de indhentede sovjetiske radiosignaler kunne ikke løses på daværende tidspunkt, men under den efterfølgende Kolde Krig kunne dette materiale overdrages til amerikanerne, som så kunne knække disse og en række andre signaler. Det var den såkaldte Venona-sag, hvor en række sovjetiske agenter i vesten blev afsløret. Alt dette er fortalt og forklaret på en meget prisværdig måde.

Den såkaldte svenske neutralitet under krigen bliver indgående beskrevet. Der var blandt andet tale om omfattende amerikanske flyoperationer i Nordsverige i krigens sidste år, som især havde relation til Norge. Den svenske interesse for den tyske tilbagetrækning fra Baltikum kostede nedskydning af tre svenske rekognosceringsfly i 1944 - 1945. Senere kan læseren følge svenske agentoperationer i det af Sovjetunionen besatte Baltikum, hvor mange af de svenske - og øvrige vestlige agenter - blev forrådt til de sovjetiske myndigheder, ofte i forbindelse med deres ankomst.

Bogens sidste del handler om afslutningen af Den kolde Krig samt tiden efter 1989. I disse to perioder er der ikke så mange ”afsløringer”, men forfatterne gør meget ud af at forklare principperne for arbejdsgange i efterretningsarbejdet i et demokratisk land, og meget af dette kan direkte overføres på danske forhold. I denne periode finder man også beskrivelsen af grundstødningen af den sovjetiske Whiskey-klasse-ubåd ved Karlskrona (U-137/S363) (”Whiskey-on-the-Rocks”) samt alle de såkaldte ubådsincidenter i den svenske skærgård.

De to forfattere har haft mulighed for at beskrive en række sager, som ikke alle er frigivet fra svenske myndigheders side, men nedklassificering af amerikanske dokumenter i Kongressen har så i visse tilfælde kunnet anvendes som kilder i stedet for. Bogen er forsynet med en række udmærkede fotografier, en litteraturfortegnelse og et personregister.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

Del: