“Behavioral Conflict – Why understanding people and their motivations will prove decisive in future conflicts”

Anmeldt af Thomas Elkjer Nissen

“Behavioral Conflict – Why understanding people and their motivations will prove decisive in future conflicts” af Major General (Retd) Andrew Mackay og Commander (SG), Ph.d. Steve Tatham. Forord af General Stanley McChrystal. Udgivet af Military Studies Press. ISBN-13: 978-1-78039-468-8.  Pris $29,95.

 
 

Foto: Amazon.co.uk

Bogens hovedpointe er, at moderne komplekse konflikter i høj grad drejer sig om menneskers perception og adfærd, og at det netop er adfærd og baggrundene derfor som militære chefer og planlæggere, og for den sags skyld også politiske beslutningstagere og rådgivere, skal forstå for at opnå succes i forbindelse med krisestyring. Bogens hovedfokus er på oprørskamp og oprørsbekæmpelse i primært Afghanistan, men dens forfattere inddrager også en række andre konflikter til brug for perspektivering til deres teser. Herunder Irak, Sierra Lione, Kosovo, Israel med flere. 

Bogen introducerer indledningsvis en række teorier om den samfundsmæssige udvikling i den vestlige verden, som har betydning for den måde, vi i dag anvender væbnet magt. Denne teori bliver så efterfølgende anvendt til at forklare egen adfærd i en række konflikter ud fra et kommunikativt synspunkt. De indledende kapitler bliver også brugt som udgangspunkt for introduktionen og diskussionen af en række teorier og modeller, der giver forklaringskraft i forhold til at forstå, hvordan menneskelig adfærd kan influeres. Herunder blandt andre ”prospect theory”, ”wisdom of crowds”, ”reflexivity” og økonomisk teori. Bogen gør endvidere brug af en række anekdoter fra operationer rundt om i verden til på fin vis at visualisere de introducerede teorier. 

Bogen har desværre også nogle svagheder. Teorierne bliver aldrig rigtig andet end introduceret i deres hovedelementer og anvendes desværre ikke så stringent, som det måske kunne ønskes med henblik på at analysere den empiriske behandling af konflikter. Bogen kommer også lidt til kort, når det drejer sig om at forklare, hvordan strategisk kommunikation, informationsoperationer og psykologiske operationer blev anvendt i bl.a. Irak. 

Bogen kan også godt give indtryk af, at bare man får den informations- og adfærdsmæssige del af konflikten ”right”, vinder man krigen. Den formår desværre heller ikke helt tilfredsstillende at beskrive samspillet mellem de fysiske og de ikke-fysiske aspekter af moderne militære operationer, og kan derfor efterlade læseren med en følelse af, at alle konflikter kan vindes uden brug af væbnet magt, hvis bare man fokuserer på menneskelig adfærd. 

Forfatterne har med denne bog ønsket at sætte en dagsorden og fremhæve det meget vigtige og stadigt mere dominerende ”kognitive” aspekt af moderne konflikter, men en ny ”Utility of Force” bliver den næppe. Den er dog klart værd at læse, idet den giver en god indsigt i de udfordringer, der er i at kæmpe i komplekse konflikter, hvor udfaldet af konflikten i lige så høj grad er determineret af handlinger i det kognitive som i det fysiske domæne. Bogen er ligeledes en god introduktion til hele området strategisk kommunikation og informationsoperationer, og hvordan disse aktiviteter kan anvendes til støtte for krisestyring og militære operationer. Den giver endvidere nogle klare anbefalinger til, hvordan man kan organisere, uddanne og træne militære styrker for bedre at kunne integrere hele tankegangen bag ”Behavioural Conflict” og dermed være bedre rustet til at håndtere morgendagens konflikter.  

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_141.argang_nr.3_2012.pdf

 

 

 
 
 
 

Del:

Emneord