Boganmeldelse

Jens Engberg: »Dansk guldalder eller oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset«. 190 s., ill., hft.: Kr....
Publiceret d. 01/06 1973
En anmeldelse. Et offentligt værk i bogform om de schweiziske forsvarsordninger fra 1815 til og med den nugældende...
Publiceret d. 01/03 1973
Frank Esmann Jensen: Da fornuften sejrede. Det britiske udenrigsministeriums politik overfor Danmark under 2....
Publiceret d. 01/01 1973
Blandt mange forskere af og skribenter om krig og sikkerhedspolitik er der en udbredt opfattelse af, at med den 2...
Publiceret d. 31/01 1972
H. M. Lunding og Otto Lippert: Stemplet fortroligt. Oberst H. M. Lundings erindringer. Gyldendal, København 1970. 115...
Publiceret d. 01/02 1971