Arrangementer

Missiler, missiler, missiler

Det Krigsvidenskabelige selskab inviterer til arrangement, der stiller skarpt på missilprogrammer og disses rolle i global sikkerhedspolitik herunder udviklingen af våbnet som henholdsvis defensivt og offensivt værktøj i Nordkorea og Iran.

14/06 2017
Svanemøllen kaserne AUD 118
Tilmeldingsfrist 14/06 2017
Pris: 0 kr
læs mere

NATO's kollektive forsvar i Østersøregionen

Med det ændrede sikkerhedspolitiske landskab har NATO's kollektive forsvar igen fået stor betydning. Forsvaret af Danmark hænger sammen med alliancens territorialforsvar i Østersøregionen. Hvordan tilpasser NATO og NATO's kollektive forsvar sig til den nye sikkerhedspolitiske situation og, hvad er Danmarks rolle i den forbindelse?

30/05 2017
Svanemøllen kaserne i AUD 118
Tilmeldingsfrist 30/05 2017
Pris: 0 kr
læs mere

Foredrag ved forsvarschef general Bjørn Bisserup

General Bjørn Bisserup overtog Forsvarets samlede kommando d. 10. januar i år, og han har brugt foråret på at komme bredt rundt i Forsvaret, ligesom forberedelserne til det kommende Forsvarsforlig 2018-2022 er i gang.

24/05 2017
Svanemøllens Kaserne i AUD 118
Tilmeldingsfrist 24/05 2017
Pris:
læs mere

*** AFLYST *** Kurdiske grupperinger i Syrien og Irak

22/05 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 118
Tilmeldingsfrist 16/05 2017
Pris:
læs mere

Generalforsamling og foredrag ved Generalløjtnant Michael Lollesgaard

09/05 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 118
Tilmeldingsfrist 09/05 2017
Pris:
læs mere

Foredrag ved den nye Forsvarsminister: Kommende forlig i rammen af et dynamisk trusselsbillede

Hvad er Forsvarets rolle i det nye sikkerhedspolitiske landskab og hvordan skal Danmark tilrettelægge sin forsvarspolitik fremover?

02/05 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 118
Tilmeldingsfrist 02/05 2017
Pris:
læs mere

After new wars – new strategy

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til forelæsning ved Dr. Antulio Echevarria II, der er redaktør på tidsskriftet The U.S. Army War College Quarterly, Parameters og tidligere Director of Research ligeledes ved U.S. Army War College.

28/03 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 75
Tilmeldingsfrist 28/03 2017
Pris:
læs mere

Kampen mod IS – F-16 våben og taktik

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til foredrag om F-16 våben og taktik i kampen mod IS

16/01 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 118
Tilmeldingsfrist 16/01 2017
Pris:
læs mere

Begrebet Sømagt - En Afskedsforelæsning

Det Krigsvidenskabelige Selskab er blevet inviteret til at deltage i afskedsforelæsningen for Hans Christian Bjerg, som i mere end 40 år har undervist i Søkrigshistorie på Søværnets Officerskole, mens han også har været tilknyttet Søværnets Operative Kommando og senere Marinestaben som historiker.

13/01 2017
Søværnets Officerskole
Tilmeldingsfrist 04/01 2017
Pris:
læs mere

Peace and International Aid in Central Asia

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer i samarbejde med Det Udenrigspolitisk Selskab til debatarrangement med Lektor ved Forsvarsakademiet Liselotte Odgaard, Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen og Reader ved International Business at Royal Holloway Dr. Gül Berna Özcan.

07/02 2017
Svanemøllen Kaserne, bygning 118
Tilmeldingsfrist 07/02 2017
Pris:
læs mere